Toezicht op politie en gevangenis Sint Maarten opnieuw met 2 jaar verlengd

Den Haag – Het politiekorps en de gevangenis op Sint Maarten blijven ook de komende jaren nog onder toezicht van het Koninkrijk staan. De Rijksministerraad heeft besloten de zogeheten Samenwerkingsregeling Waarborging Plannen van Aanpak Landstaken Curaçao en Sint Maarten voor de zesde keer met 2 jaar te verlengen.

De regeling (in de vorm van een Algemene Maatregel van Rijksbestuur) is in 2010 van kracht geworden om landstaken die Curaçao en Sint Maarten nog niet zelfstandig aankonden onder toezicht van het Koninkrijk (lees: Nederland) te houden. 12 jaar is de regeling alleen nog van toepassing op de politie en de gevangenis op Sint Maarten.

Omdat nog niet alle verbeterplannen zijn uitgevoerd wordt het toezicht per 10 oktober opnieuw met 2 jaar verlengd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.