Bonaire

Bonaire krijgt ‘Klimaattafel’ om impact klimaatverandering te inventariseren

Kralendijk – Het Bestuurscollege overweegt een ‘Klimaattafel Bonaire’ in te stellen: een platform waar alle voor het eiland relevante informatie over klimaatverandering bijeen wordt gebracht en geanalyseerd om de mogelijke gevolgen van de voorspelde verdroging, extremer weer en zeespiegelstijging in kaart te brengen.

“Het is van belang dat wij ons goed informeren over de impact die klimaatverandering op ons eiland heeft, zodat wij – in samenwerking met ministeries en andere stakeholders – tijdig eventueel noodzakelijke maatregelen kunnen nemen. Het zal nog wel even duren, maar er komt een moment dat de combinatie van zeespiegelstijging en krachtigere stormen een serieuze bedreiging zou kunnen gaan vormen voor met name de lagere delen van de zuidkust”, aldus gezaghebber Edison Rijna.

Expertisecentrum

De dreiging van klimaatverandering komt niet alleen van zee. Verdroging zal van invloed zijn op lokale landbouw. Minder, maar veel heviger regenbuien zullen voor wateroverlast zorgen en door de opwarming van het zeewater zal Bonaire vaker getroffen worden door stormen die bovendien krachtiger zijn. De opwarming van het zeewater vormt een bedreiging voor het koraal en daarmee ook voor de belangrijkste economische pilaar van Bonaire: toerisme.

Gedeputeerde James Kroon: “De Klimaattafel moet een expertisecentrum worden. We hebben minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten gevraagd een kwartiermaker beschikbaar te stellen om ons te helpen de klimaattafel op te zetten en die deuren voor ons kan openen van instituten waar veel kennis aanwezig is. Uiteraard gaan we ook lokale stakeholders uitnodigen deel te nemen.”

Verder kijken

Het is tevens de bedoeling dat de Klimaattafel lokale verduurzamingsinitiatieven gaat aanmoedigen en faciliteren, waaronder de in voorbereiding zijnde pilot voor het stimuleren van elektrisch autorijden.

“Wij realiseren ons dat veel mensen andere zorgen aan hun hoofd hebben zoals de stijgende prijzen. Dat heeft ook de volle aandacht van het Bestuurscollege. Zo hebben we vorige week intensieve gesprekken met minister Carola Schouten gevoerd over de armoede. Tegelijkertijd moeten we als bestuurders verder vooruitkijken. Bonaire moet ook voor toekomstige generaties leefbaar blijven”, aldus gezaghebber Rijna.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.