Sociale partners op Bonaire positief over inzet minister Schouten

Kralendijk – De in de Centraal Dialoog verenigde sociale partners zijn tevreden over de toezegging van minister Carola Schouten (Armoedebeleid) om haar bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Akkoord van Kralendijk. De CD spreekt van “een grote stap”.

De CD bestaat uit een vertegenwoordiging van werkgevers, vakbonden, Kamer van Koophandel en het Openbaar Lichaam. Als overlegorgaan bespreekt de CD sociale en economische vraagstukken. Tijdens het recente bezoek van Schouten aan Bonaire hebben de partijen hun handtekening gezet onder de afspraak samen te werken aan bestaanszekerheid en sociaaleconomisch beleid.

Klik hier voor de gezamenlijke verklaring

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.