Oud-Kamerlid Hubert Fermina overleden

Den Haag – Het op Curaçao geboren oud-Tweede Kamerlid Hubert Geronimo Fermina is zaterdag op 74-jarige leeftijd overleden. Hij was – voor D66 – in 1994 de eerste Nederlander van Antilliaanse afkomst in de Tweede Kamer.

Fermina (Willemstad, 9 mei 1948) volgde een hbo-opleiding in de verpleegkunde en werkte in diverse verpleegkundige functies, onder meer als hoofd van het bedrijfsmaatschappelijk werk in Dordrecht. Hij vervulde in de jaren tachtig en negentig voor D66 diverse politieke functies. Zo zat hij in de gemeenteraden van Lelystad en Dordrecht (waar hij ook wethouder was) en was hij lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Als Kamerlid hield hij zich bezighield met onderwerpen op het terrein van welzijn, geestelijke gezondheidszorg, volksgezondheid, sport en Nederlands-Antilliaanse zaken.

Na zijn Kamerlidmaatschap werd Fermina in 1999 directeur van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR, tegenwoordig Art.1 geheten). Fermina is ook in tal van andere bestuurlijke functies actief (geweest), met name op het terrein van minderheden en gezondheidszorg.

Partijleider Sigrid Kaag: “Nederland en D66 verliezen een geliefd mens en inspirerend politicus. Hubert Fermina was het eerste Nederlandse Kamerlid met een Antilliaanse achtergrond. Zijn overlijden is droevig, maar zijn leven bijzonder en hoopgevend.” Fractieleider Jan Paternotte haalde een citaat van Fermina aan: “Mensen spreken zo vaak over wat hen scheidt. Ik zoek het in de verbintenis. En dan klopte hij met z’n hand op zijn hart. Gisteren overleed D66’er Hubert Fermina. Het eerste Kamerlid van Antilliaanse komaf. Strijder voor LHBTI-rechten & tegen racisme. Wat zullen we hem missen.”

In 2019 publiceerde Trouw een interview met Fermina waarin hij onder meer zei er spijt van te hebben niet meer voor zijn geboorteland Curaçao te hebben betekend.

In memoriam (website van D66)

Dit weekend heeft ons het droevige bericht bereikt dat Hubert Fermina op 74-jarige leeftijd is overleden. Pionier voor onze partij. Voor de politiek. Voor emancipatie. Voor Nederland. Hubert was in 1994 namens D66 de eerste Nederlander met Antilliaanse achtergrond in de Tweede Kamer. In dezelfde periode als Els Borst, Boris Dittrich en Hans van Mierlo.

Hubert zette zich altijd in voor minderheden. Hij begon als maatschappelijk werker. Daarna werkte hij in de psychiatrie bij Bartiméus. Hij koos voor de politiek, omdat hij merkte dat hij hierdoor meer kon bereiken voor de zorg. Zijn politieke loopbaan voor D66 begon in de gemeenteraad van Lelystad en als Statenlid voor Zuid-Holland. Later werd hij wethouder in Dordrecht.

“Ik regelde een budget voor de armste bewoners, ik regelde kinderopvang en was veel in de stad om met bewoners te praten. Dat zette kwaad bloed bij andere wethouders, met name die van de Partij van de Arbeid, ik pikte hun thema’s in en profileerde me ermee. Het raakte me niet.” – Hubert Fermina uit interview in Trouw (2019).

Na zijn politieke loopbaan werd Hubert directeur van het Landelijk Bureau Racismebestrijding.

We zijn Hubert zeer dankbaar voor zijn trouwe lidmaatschap en zijn grote inzet voor de partij. Van gemeenteraadslid en Statenlid, tot wethouder en Tweede Kamerlid. Voor mensen binnen en buiten de partij. Voor minderheden en mensen met een biculturele achtergrond. Ook door zijn strijd voor het openstellen van het huwelijk op Curaçao, zodat iedereen kan trouwen.

Hubert zette zich tot het laatst in voor een partij waar iedereen welkom is en iedereen mee kan doen. Bij D66 was hij dit jaar nog actief als vertrouwenspersoon inclusie. We zullen zijn inzichten enorm missen.

Onze gedachten zijn bij de familie en dierbaren.

Lees hier het interview met Hubert Fermina in Trouw

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.