Vrije uitkering BES-eilanden met 10 miljoen omhoog

Den Haag – De Vrije Uitkering die Bonaire, Sint Eustatius en Saba jaarlijks ontvangen wordt structureel verhoogd met in totaal 10 miljoen euro. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister van Financiën Kaag vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Of het extra geld volgens de bestaande verdeelsleutel naar de bijzondere gemeenten stroomt is niet bekend.

De Vrije Uitkering is te vergelijken met het gemeentefonds: de eilandbesturen moeten er hun eilandelijke taken mee bekostigen. Al snel na 2010 werd duidelijk dat het beschikbare budget ruimschoots tekort was, maar achtereenvolgende kabinetten weigerden het fonds te verhogen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.