Spanning in Bestuurscollege Bonaire

Kralendijk – In het Bestuurscollege is spanning ontstaan over de vraag of het projectontwikkelaar EuroParcs moet worden toegestaan het te bouwen Sunset Beach Resort een verdieping hoger te maken dan de oorspronkelijk geplande vier bouwlagen.

De MPB-gedeputeerden Nina den Heyer en Hennyson Thielman zijn tegen, hun UPB-collega James Kroon is voor. De stem van gezaghebber Edison Rijna lijkt de doorslag te geven. Die heeft verklaard zich te laten leiden door de adviezen van de ambtelijke diensten. Die zien geen redenen de door EuroParcs gevraagde vrijstelling te weigeren.

Rijna heeft de hoop uitgesproken dat de gedeputeerden het alsnog eens worden, maar voor Den Heyer en Thielman is het een principekwestie. Zij zouden overwegen af te treden als de vrijstelling voor de extra bouwlaag daadwerkelijk wordt verleend.     

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.