Consensus over Coho utopie, blijkt uit reactie Curaçaose Staten

Den Haag – Als eerste van de vier parlementen hebben de Staten van Curaçao hun (40 pagina’s tellende) reactie op de concept-consensusrijkswet voor de oprichting van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling ingestuurd.

Niet verrassend is dat de fracties buitengewoon kritisch zijn over het wetsontwerp en de totstandkoming ervan. Uit de commentaren en vragen kan worden opgemaakt dat er vooralsnog weinig draagvlak bestaat en dat de kans op het bereiken van consensus uitermate gering is zolang het wetsvoorstel niet fundamenteel wordt gewijzigd.

De deadline voor het inleveren van commentaar en vragen is vandaag 12.00 uur.

Lees hier het verslag van de Staten van Curaçao

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.