BC Bonaire: Pleidooi FCB om eerlijkere woningmarkt “is ons uit het hart gegrepen”

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft positief gereageerd op de oproep van directeur Ben Oleana van Fundashon Cas Bonariano om de woningmarkt op Bonaire te reguleren zodat lokale woningzoekenden een eerlijkere kans hebben op het vinden van passende huisvesting. “Dank voor uw initiatief. Het is ons uit het hart gegrepen en komt op het juiste moment”, heeft gezaghebber Edison Rijna namens het BC geantwoord.

Vorige week hield Oleana een pleidooi voor de invoering van een huisvestigingsverordening en de komst van een volkshuisvestingsfonds om de oplopende woningnood aan te pakken. “Terecht vraagt u aandacht voor het feit dat het voor lokale woningzoekenden steeds moeilijker wordt passende/betaalbare huisvesting te vinden, niet alleen in de sociale sector, maar steeds vaker ook in het zogeheten middensegment. Dit is ook in de ogen van het Bestuurscollege een zeer zorgelijke situatie”, zo heeft het BC Oleana geschreven.

“Een vestigingsverordening zoals door u in uw brief gesuggereerd is zeker een optie. Uw andere suggestie een ‘volkshuisvestingsfonds’ in te stellen, vinden wij een interessante en alleszins de moeite van het verkennen waard. Wat ons betreft gaan we op een zo kort mogelijke termijn om tafel om de door u geopperde oplossingsrichtingen te bespreken en te bezien hoe we in samenwerking met andere betrokkenen, waaronder het ministerie, tot een concrete aanpak kunnen komen”, aldus het BC.

Lees hier de gehele reactie van het Bestuurscollege

Lees hier de eerdere oproep van FCB-directeur Oleana

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.