Bonaire

Kamercommissies verteld dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba er ook bijhoren

Den Haag – Vakcommissies in de Tweede Kamer moeten zich er meer bewust van zijn dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderdeel van het land zijn. Zo kan de brief worden uitgelegd die voorzitter Mariëlle Paul van de commissie voor Koninkrijksrelaties naar de collega-commissies heeft gestuurd.

Paul roept de commissies op zich er bij de behandeling van alle beleid en wetgeving rekenschap van te geven dat die ook gevolgen hebben voor de bijzondere gemeenten.

Hieronder de gehele brief van Paul

Namens de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties breng ik bijgevoegde brief d.d. 8 april 2022 van het kabinet inzake de stand van zaken van de uitvoering van de kabinetsreactie op het advies van Raad van State en het IBO-rapport Koninkrijksrelaties bij u allen onder de aandacht.

Op 4 oktober 2019 heeft het kabinet een tweetal documenten met de Tweede Kamer gedeeld. Allereerst een advies van de Raad van State, uitgebracht op verzoek van de regering, over de bestaande vormgeving tussen Caribisch en Europees Nederland en de coördinerende rol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ten tweede een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Koninkrijksrelaties, dat een andere beleidsmatige aanpak en de coördinerende rol van het ministerie van BZK ten aanzien van Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderzocht heeft.

Zoals het kabinet ook stelt in haar brief van 8 april, zijn de conclusies naar aanleiding van deze rapporten helder: de samenwerking tussen de departementen en die met de openbare lichamen moet verbeterd worden, de kwaliteit en slagvaardigheid van het lokaal bestuur en het ambtelijk apparaat dient versterkt te worden, en we moeten zorgen voor een betere inbedding van Caribisch Nederland in de Europees Nederlandse systemen en structuren.

De commissie Koninkrijksrelaties vraagt regelmatig aandacht voor de aanbevelingen uit de rapporten en de uitvoering daarvan, onlangs nog in het commissiedebat Governance Caribisch Nederland d.d. 14 april 2022. De aanbevelingen raken echter niet alleen aan het werkveld van de commissie KR en het ministerie van BZK, maar aan dat van alle commissies en ministeries. Bonaire, Saba en Sint Eustatius maken immers onderdeel uit van Nederland en het beleid dat in Den Haag gemaakt wordt, geldt ook voor de Caribische gemeentes. Namens de commissie Koninkrijkrelaties roep ik u daarom op om de rapporten en de uitwerking daarvan door het kabinet mee te nemen in de behandeling van alle beleid en wetgeving die ook gevolgen heeft voor de Caribische gemeentes van ons land.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.