Schouten verhoogt onderstand en kinderbijslag per 1 juli; sociaal minimum en WW in 2025

Kralendijk – Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden per 1 juli de onderstand en de kinderbijslag verhoogd en ouders van zorgintensieve kinderen krijgen vooruitlopend op de verdubbeling van de kinderbijslag een extra tegemoetkoming.

Dat heeft minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) tijdens haar werkbezoek aan Bonaire bekendgemaakt. Ook zei ze in gesprek te gaan met de sociale partners om het wettelijk minimumloon te verhogen. De introductie van een werkloosheidsvoorziening komt er nog deze regeerperiode. Tevens beloofde de bewindsvrouw dat het ijkpunt voor het sociaal minimum in 2025 wordt gerealiseerd.

Armoede

Schouten bezocht deze week Caribisch Nederland. De belangrijkste reden was nader kennis maken met Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Maar de minister kondigde ook meerdere maatregelen gericht op bestaanszekerheid aan, waar zij direct mee aan de slag gaat. De mogelijkheden voor iedereen om mee te doen op de arbeidsmarkt en de aanpak van armoede waren onderwerp van gesprek tijdens het bezoek aan de bijzondere gemeenten.

Van dichtbij zag en hoorde de minister hoe veel mensen op de eilanden soms zelfs met twee banen niet kunnen rondkomen omdat de kosten van levensonderhoud hoog zijn en de inkomens relatief laag. Schouten verklaarde bereid te zijn de nodige stappen aan de inkomenskant te zetten, zodat het ijkpunt sociaal minimum in 2025 gerealiseerd kan zijn. Zij voegde de daad bij het woord door aan te kondigen de onderstand voor zelfstandig wonenden en onderstandsgerechtigden met een gezamenlijke huishouding te verhogen, en ook de kinderbijslag.

‘Schrikbarend’

Minister Schouten: “De aantallen mensen die leven in armoede zijn schrikbarend hoog en daar moeten we met zijn allen iets aan doen. Met de openbare lichamen en sociale partners ga ik in gesprek over de verhoging van het wettelijk minimumloon. Vooruitlopend op die gesprekken zet ik de stap die ik vanuit mijn rol kan nemen: het verhogen van enkele uitkeringen om de bestaanszekerheid te vergroten. Het is belangrijk dat mensen op korte termijn enige verlichting ervaren in hun portemonnee.”

Alleenstaanden die zelfstandig wonen ontvangen per 1 juli dit jaar een verhoging van $78 per maand op Bonaire, $95 per maand op Sint Eustatius en $93 per maand op Saba. Wonen twee mensen zelfstandig samen, dan wordt de onderstand daar bovenop verhoogd met $86 per maand op Bonaire, $106 per maand op Sint Eustatius en $104 per maand op Saba. Paren ontvangen dan een verhoging van in totaal $164 per maand op Bonaire, $201 per maand op Sint Eustatius en $197 per maand op Saba.

De kinderbijslag wordt per 1 juli verhoogd met $10,- per kind per maand. Per januari 2023 komt daar nog $10,- per maand bovenop. Eerder werd de dubbele kinderbijslag voor ouders van kinderen met een intensieve zorgbehoefte bekend gemaakt. Omdat deze regeling pas per juli 2023 gerealiseerd kan worden, kunnen deze ouders nog dit jaar in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Modernisering

Daarnaast kijkt Schouten naar modernisering van het sociale zekerheidsstelsel. “Momenteel is er geen stabiele inkomensvoorziening beschikbaar voor werklozen. Daar brengen we verandering in door een werkloosheidsvoorziening te introduceren. Deze regeling kost tijd, maar de inzet is om dit tijdens deze kabinetsperiode te regelen.”

Ook is er tijdens het bezoek veel gesproken over brede participatie op de arbeidsmarkt. Om daadwerkelijke iedereen een kans te geven, ook mensen die extra ondersteuning nodig hebben, komt er op Sint Eustatius een pilot voor een eerste sociale werkplaats en op Saba voor een tweede sociale werkplaats.

Arbeidsmarkt

Ook trekt minister Schouten structureel 1 miljoen euro extra per jaar uit om de arbeidsmarkt op alle drie de eilanden te versterken. Dit extra geld wordt onder andere ingezet voor begeleiding van werk-naar-werk, trainingen en voor arbeidsbegeleiding van jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De exacte invulling wordt op korte termijn nader besproken met de eilanden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.