NRC: Samira Rafaela door medewerkers beschuldigd van machtsmisbruik

Brussel – D66-Europarlementariër Samira Rafaela heeft zich volgens een interne commissie van haar partij schuldig gemaakt aan machtsmisbruik tegenover fractiemedewerkers. Dat meldt de NRC.

Rafaela kwam in 2019 in het Europees parlement mede dankzij voorkeursstemmen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Volgens de krant is zij al snel na haar komst in Brussel in botsing gekomen met fractieleider Sophie in ’t Veld en werken zij niet langer samen.

Rafaela zegt zich niet te herkennen in de klachten en is het oneens met de conclusie van de commissie die er onderzoek naar deed. Ze spreekt tegen dat ze overweegt D66 de rug toe te keren. “Ik ben niet in conflict met de partij, maar er is een conflict in de delegatie.”

Reactie landelijk bestuur D66

Bij D66 hechten wij aan een veilige, prettige en gelijkwaardige werksfeer. Dat betekent ook dat leden en medewerkers elkaar moeten kunnen en durven aanspreken op onacceptabel gedrag. Wij hopen bij een conflict dat mensen dit in eerste instantie in goed overleg proberen op te lossen. Waar nodig neemt het bestuur initiatief om tot een oplossing te komen, zoals ook verschillende keren bij de Europese delegatie is gebeurd. Er zijn de afgelopen jaren meerdere gesprekken gevoerd met onze Europese delegatie ten behoeve van een zo goed mogelijke samenwerking. Het bestuur zal zich daarvoor blijven inspannen.

Als er een situatie ontstaat waarbij mensen niet in overleg tot een oplossing komen of voor gevallen waarin mensen zich onveilig en/of ongehoord voelen, heeft de partij de Commissie Integriteitsonderzoeken ingesteld. Die doet onderzoek en adviseert het Landelijk Bestuur over een mogelijke oplossing. Het Landelijk Bestuur besluit vervolgens welke maatregelen passend zijn.

Het werk van de Commissie is nadrukkelijk intern en oplossingsgericht. Dat heeft een belangrijke reden. Mensen hebben recht op bescherming, zowel de melders als degene over wie de melding gaat. Mensen zetten niet zomaar de stap naar de Commissie. Zeker daarom past grote zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Wij nemen het dan ook hoog op dat het rapport, of delen daaruit, met de redactie van NRC is gedeeld.      

Lees hier het gehele bericht in de NRC

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.