$ 850 energiecompensatie voor 3.850 huishoudens Caribisch Nederland

Den Haag – In reactie op vragen van de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de ministers Van Gennip en Schouten toegelicht hoe de compensatie van de gestegen energiekosten in Caribisch Nederland is vormgegeven:

Voor Caribisch Nederland (CN) zijn voor de berekening van het benodigde bedrag soortgelijke uitgangspunten gehanteerd als voor de eenmalige energietoeslag voor Europees Nederland, waarbij een vertaling naar de context van CN is gemaakt. In Europees Nederland is de beoogde groep het totaal aantal huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Voor CN zijn dit circa 3.850 huishoudens, ofwel 39 procent van alle huishoudens in CN. In Europees Nederland is het geadviseerde bedrag 800 euro per huishouden. In CN is voor de berekening (omgerekend) eenzelfde bedrag aangehouden (ca. $ 850).

De 3,4 miljoen euro aan middelen is een verhoging bovenop de 1 miljoen euro die reeds was vrijgemaakt voor CN, toen er nog sprake was van een vergoeding van 200 euro per huishouden. Van de 3,4 miljoen euro is € 2,3 miljoen euro ter beschikking gesteld om de aanvullende verhoging van 600 euro per huishouden te financieren, zodat het totaalbedrag per huishouden op 800 euro uitkomt. Het gereserveerde bedrag van 1,1 miljoen euro biedt de openbare lichamen van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius de ruimte om gerichte, aanvullende ondersteuning te bieden aan huishoudens. Dit is ingegeven vanuit de gedachte dat, zolang het ijkpunt voor het sociaal minimum in CN nog niet is gerealiseerd, de armoedeproblematiek in CN in de basis groter is dan in Europees Nederland.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.