Minister Schouten investeert in sociale werkplaats op Sint Eustatius

Sint Eustatius – Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft tijdens haar bezoek aan Sint Eustatius toegezegd structureel te gaan werken aan meer kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen en om de dienstverlening rondom armoede en schulden te versterken.

De bewindsvrouw zei op verzoek van regeringscommissaris Alida Francis extra te zullen investeren in de baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met het openbaar lichaam wordt er een pilot gestart om een eerste sociale werkplaats op het eiland te openen.

Schouten: “Nog te veel mensen staan onterecht langs de kant vanwege een arbeidsbeperking, terwijl zij grote waarde willen en kunnen toevoegen op de arbeidsmarkt. Daarom gaan we met de pilot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans geven om naar vermogen mee te doen.”

Tijdens de gesprekken met de Eilandsraad, de vertegenwoordiger van de Centraal Dialoog Sint Eustatius en ontmoetingen met inwoners bij de bezoeken aan de buitenschoolse opvang en de New Challenges Foundation, kwam de armoedeproblematiek op het eiland veelvuldig ter sprake. De minister kondigde aan dat er budget komt voor beroepsgerichte opleidingstrajecten voor twee medewerkers van het openbaar lichaam voor professionele begeleiding van mensen die in armoede leven. Ook kunnen zij werken aan preventie rondom schulden.

Ook bood Schouten de Centraal Dialoog Sint Eustatius, waarin lokale overheid en sociale partners verenigd zijn, aan extra ondersteuning te bieden waar nodig. “Het aantal mensen dat in armoede leeft is hier schrikbarend hoog. Dat vraagt een gedegen en bovenal gezamenlijke aanpak. Daarbij is het belangrijk dat landelijk en lokaal bestuur elkaar versterken. De wensen hiervoor vanuit de Centraal Dialoog bespreken we op korte termijn.”

Minister Schouten is vandaag doorgereisd naar Bonaire. Later deze week, na afronding van haar werkbezoek aan Caribisch Nederland, maakt ze bekend welke verdere investeringen er op korte termijn worden gedaan op de eilanden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.