Staten Aruba en Sint Maarten: Consensus tussen regeringen over COHO-wet is afgedwongen

Philipsburg – Op aandringen van de aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg deelnemende Statendelegaties van Aruba en Sint Maarten is in de afsprakenlijst expliciet vermeld dat de instemming van hun regeringen met de ontwerp-consensusrijkswet voor de oprichting van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling niet vrijwillig tot stand is gekomen.

De delegaties hebben hun standpunten uitgewisseld en afgesproken dat de parlementen op 20 mei hun commentaar op en vragen over het wetsvoorstel zullen indienen. Het is vervolgens aan de regeringen om het eens te worden over de beantwoording. Daarna kan de Tweede Kamer een plenair debat inplannen waaraan ook bijzondere gedelegeerden van de Caribische landen kunnen deelnemen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit nog voor het zomerreces zal zijn. De IpKo-delegaties hebben afgesproken voor het finale debat nog een keer (eventueel virtueel) te overleggen.

Hoewel het er tijdens het IpKo op Sint Maarten achter de schermen soms heftig en emotioneel aan toe is gegaan, spreken deelnemers van vruchtbare discussies die hebben bijgedragen aan begrip voor elkaars (uiteenlopende) standpunten. Dat neemt niet weg dat er twee uur meer dan gepland voor nodig was om het eens te worden over de afsprakenlijst.

Veel lof was er voor de wijze waarop Statenvoorzitter Grisha S. Heyliger-Marten het IpKo leidde.
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.