Staten krijgen week extra om te reageren op COHO; Consensus lijkt verder weg dan ooit

Den Haag – De Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten krijgen nog een week extra om hun vragen en commentaar op de ontwerp-consensusrijkswet voor de oprichting van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling in te dienen.

Tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg hebben de Tweede Kamerleden in de Nederlandse delegatie in de wandelgangen aan hun Caribische collega-parlementariërs toegezegd zich er hard voor te maken de deadline te verplaatsen van 13 naar 20 mei. Op hun voorstel is daartoe vandaag ook daadwerkelijk besloten. Door de Statenfracties is op uitstel aangedrongen omdat ze hetgeen tijdens het IpKo over COHO besproken is willen meenemen in hun reactie. Dat geldt ook voor de in Philipsburg aanwezige fracties van VVD, D66, CDA, ChristenUnie en Fractie Den Haan.

Het uitstel leidt zo goed als zeker tot maanden vertraging. Het lijkt onmogelijk dat de vier regeringen het voor de Rijksministerraad 25 mei eens worden over de antwoorden van de ongetwijfeld vele vragen van met name Caribische zijde. De vraag is of die überhaupt tot tevredenheid van de Staten kunnen worden beantwoord. Die zijn er na de technische briefing van woensdag door Nederlandse ambtenaren allesbehalve positiever gaan denken over COHO.

De door Den Haag beoogde consensus lijkt verder weg dan ooit. Tegelijkertijd neemt naar verluidt ook aan Nederlandse zijde de twijfel toe of de (onder voormalig staatssecretaris Knops bedachte) constructie wel de juiste weg is om Curaçao, Aruba en Sint Maarten  “weerbaarder” te maken tegen toekomstige crises.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.