Saba verhoogt loon van ambtenaren met een lager inkomen

Saba – Het Bestuurscollege heeft besloten het salaris van een groep ambtenaren van wie het loon onder het bestaansminimum ligt op te trekken naar het niveau dat  nodig is om in de dagelijkse kosten van levensonderhoud te voorzien. De loonsverhoging gaat met terugwerkende kracht per 1 januari in. Sommige ambtenaren komen ook in aanmerking voor een toeslag ter compensatie van de gestegen prijzen.

Met deze besluiten neemt het Bestuurscollege een voorschot op de bekendmaking later dit voorjaar door staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen dat de vrije uitkering structureel wordt verhoogd. Daardoor ontstaat financiële ruimte om de loonsverhoging te dekken.

“Onze medewerkers werken hard en mogen geen salaris krijgen onder het minimumbedrag dat ze nodig hebben om hun maandelijkse kosten te dekken”, aldus gedeputeerde Bruce Zagers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is benaderd om Saba te helpen met het moderniseren van de beloningsstructuur.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.