Minister Hoekstra: Relatie EU met Latijns-Amerika en Cariben intensiveren

Den Haag – In een vooruitblik op de komende Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie benadrukt minister Wopke Hoekstra vanuit de “optiek van het Koninkrijk” voor intensivering te zijn van de relatie van de EU met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied:

Tijdens de RBZ zal de Hoge Vertegenwoordiger Borell verslag uitbrengen van zijn bezoek aan Chili en Panama van 27 april tot 1 mei jl. Naast verschillende bilaterale afspraken voerde de HV gesprekken met het Centraal-Amerikaanse Integratiesysteem (SICA) en de Caribische Gemeenschap (CARICOM) en woonde een gezamenlijke bijeenkomst van beide organisaties bij. Tijdens deze bijeenkomsten sprak de HV onder meer over de Russische agressie tegen Oekraïne en heeft hij aandacht gevraagd voor het belang van de rechtsstaat.

Het kabinet hecht waarde aan dit bezoek van de HV, ook vanuit de optiek van het Koninkrijk, omdat het past bij de wens van de Unie om de relaties tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC-regio) verder te intensiveren. De LAC-regio is van strategisch belang voor Europa, onder meer vanwege gedeelde waarden en samenwerking in internationale fora, de aanwezigheid van belangrijke grondstoffen, klimaat en intensieve historische en maatschappelijke banden. Daarnaast is er veel samenwerking op het terrein van democratisering, mensenrechten en het bestrijden van de georganiseerde misdaad en ondermijning. Juist in een periode waarin de geopolitieke panelen in beweging zijn, is het van groot belang de banden met deze regio te bestendigen. Dit bezoek van de HV draagt daar aan bij.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.