Bonaire

Cft kritisch over jaarrekening Bonaire

Kralendijk – Hoewel er verbetering zit in het financieel beheer van het openbaar lichaam Bonaire is het College financieel toezicht onverminderd kritisch, onder meer over het jaar in jaar uit niet realiseren van voorgenomen beleidsplannen.

“De jaarrekening is op een aantal punten onvoldoende toegelicht. Van het grootste deel van de onderbesteding is onduidelijk wat de oorzaak is. Een gedegen toelichting ontbreekt en de baten en lasten uit de reguliere begroting zijn onvoldoende onderscheiden van de baten en lasten die voortkomen uit bijzondere uitkeringen. Bovendien is het resultaat ten opzichte van de vierde uitvoeringsrapportage (UR) met USD 3,5 miljoen naar beneden bijgesteld, maar blijkt uit de jaarrekening niet wat de reden is voor deze correctie. Ook bevat de jaarrekening geen verantwoordingsinformatie over de projecten die worden gefinancierd met bijzondere uitkeringen”, aldus het Cft in zijn oordeel over de jaarrekening 2020.

Lees hier de gehele brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.