Cft: Financiële positie Saba vormt een hoog risico

Saba – De financiële positie van het openbaar lichaam Saba vormt een hoog risico. Dat schrijft het College financieel toezicht in een reactie op de jaarrekening 2020. “Het weerstandsvermogen was in 2020 lager dan het wenselijke niveau en de liquiditeitspositie dient te worden verbeterd om te kunnen voldoen aan met name de pensioenverplichtingen. Op basis van de meerjarenbegroting is de verwachting dat Saba niet in staat is om de liquiditeitspositie op eigen kracht structureel te verbeteren”, aldus het Cft.

“Daarnaast werd in 2020 door middel van bijzondere uitkeringen een aantal (grote) investeringsprojecten uitgevoerd. Het is echter nog onduidelijk hoe de structurele lasten worden bekostigd die gepaard gaan met deze investeringsprojecten. Het openbaar lichaam is al langere tijd in gesprek met BZK om de financiële positie van Saba structureel te verbeteren.” Ook de pensioenvoorziening voor politieke ambtsdragers wordt door het Cft als een risico gezien.

Lees hier de gehele brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.