Sint Maarten

15 miljoen Euro voor modernisering Belastingdienst Sint Maarten

Philipsburg – Nederland heeft vanuit het Wederopbouwfonds een bedrag van 15 miljoen euro beschikbaar gesteld om de Belastingdienst in Sint Maarten te moderniseren en het financieel beheer te optimaliseren. Inmiddels is begonnen met fase 1 van het project, waarin de randvoorwaarden worden ingevuld die noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke transformatie te starten –de zogenaamde “quick wins”. Hierbij worden onder meer achterstanden ingehaald, bestanden opgeschoond en geprobeerd om achterstallige invorderingen van burgers en bedrijven te innen. Dit project is onderdeel van het Landspakket van Sint Maarten.

Als gevolg van eerst de orkanen Irma en Maria en vervolgens de Covid-19 pandemie heeft de economie van het Land Sint Maarten erg geleden en heeft het land te maken gehad met veel minder belastinginkomsten. De Belastingdienst is op dit moment onvoldoende in staat om haar taak uit te voeren. Dit komt onder meer door  personele onderbezetting, verouderde werkprocessen en een grote noodzaak voor een ICT investering. Doel van het project is om de belastingdienst te moderniseren en tegelijkertijd het belastingstelsel te vereenvoudigen zodat de Belastingdienst in de toekomst in staat is om op een accurate en efficiënte manier belasting te heffen en innen. Op die manier wordt bevorderd dat iedereen zijn “fair share” bijdraagt aan de verdere ontwikkeling en financiële bestendigheid van het Land Sint Maarten.

Voor dit project is kantoorruimte ingericht en worden medewerkers aangenomen om voor de uitvoering van de geïdentificeerde “quick wins” die naar verwachting tussen de 12 en 18 maanden gaat duren. Er is een programmamanager aangenomen die verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de eerste fase van de transformatie van de Belastingdienst en die samen met de organisatie de daadwerkelijke transformatie (fase 2) gaat ontwerpen. Dit project wordt bekostigd uit gelden die overgeheveld zijn vanuit het Trustfund (Wederopbouw) naar het budget van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) zoals toegezegd in december 2020.

(Bron: COHO i.o.)

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.