Ondersteuningsteam voor gedupeerde ouders kindertoeslagaffaire in Caribisch Nederland

Kralendijk – Gedupeerde ouders van de kindertoeslagaffaire in Caribisch Nederland kunnen binnenkort terecht bij Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) voor hulp en ondersteuning. BCN gaat gedupeerde ouders ondersteunen op de gebieden gezin, financiën, werk en inkomen, wonen en zorg. BCN doet wat nodig is om gedupeerde ouders en hun gezin te helpen hun leven weer op de rit te krijgen. De verwachting is dat het speciale ondersteuningsteam in de tweede helft van mei van start zal gaan.

Inwerkprogramma

Gedupeerde ouders in Nederland kunnen contact opnemen met de gemeente waar zij wonen voor hulp en ondersteuning. Voor gedupeerde ouders in Caribisch Nederland is dat niet mogelijk vanuit een gemeente in Nederland. Daarom komt er bij BCN een speciaal ondersteuningsteam voor gedupeerde ouders in Caribisch Nederland. Medewerkers in dit team krijgen eerst een inwerkprogramma. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en een medewerker van de gemeente Rotterdam verzorgen dit inwerkprogramma.

Serviceteam UHT

Bij de kinderopvangtoeslag is in het verleden veel niet goed gegaan. De kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders is onterecht stopgezet. Sinds 2020 is de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) bezig met herstellen van dat wat niet goed is gegaan bij gedupeerde ouders. UHT heeft persoonsgegevens van gedupeerde ouders in Caribisch Nederland die zich eerder hebben aangemeld bij UHT. Deze gegevens mag UHT niet zomaar delen met BCN. Daarom neemt het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag van UHT begin mei telefonisch contact op met alle gedupeerde ouders in Caribisch Nederland.

UHT zal vervolgens vragen of zij enkele gegevens van de gedupeerde ouders mogen delen met BCN. Tijdens het telefoongesprek legt UHT uit om welke gegevens het gaat. Pas na goedkeuring van de gedupeerde ouders worden de contactgegevens gedeeld met BCN. BCN neemt vanaf half mei zelf contact op met de gedupeerde ouders.

Vijf gebieden

Het ondersteuningsteam van BCN biedt gedupeerde ouders brede ondersteuning op de 5 leefgebieden (financiën, zorg, wonen, werk en gezin). Daarbij is de gedupeerde ouder in de regie. Gebruik maken van de brede ondersteuning is een vrije keuze van de ouder. Het ondersteuningsteam van BCN neemt daarom geen contact op met gedupeerde ouders die geen toestemming hebben gegeven om hun gegevens te delen. Dat betekent dat het ondersteuningsteam die ouders dan niet verder kan helpen met bijvoorbeeld werk of zorg.=

Aanmelden

Sommige gedupeerde ouders die nu in Caribisch Nederland wonen hebben zich nog niet aangemeld bij UHT. Deze ouders kunnen zich aanmelden bij UHT als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

– ze hebben kinderopvangtoeslag gekregen toen ze in Nederland woonden;

– deze kinderopvangtoeslag is stopgezet tussen 2005 en 2019 en de ouder weet niet waarom;

– de ouder heeft hierover nog geen contact gehad met UHT.

Voldoet een ouder aan deze voorwaarden? Dan kan de ouder zich aanmelden bij UHT. UHT kijkt dan of de ouder in aanmerking komt voor herstel.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.