Armoedeminister Carola Schouten bezoekt Caribisch Nederland

Den Haag – Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten brengt van 9 tot en met 13 mei een werkbezoek aan Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Het bezoek van Schouten – tevens binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk voor Caribisch Nederland – is bedoeld om nader kennis te maken met de eilanden en om de sociaaleconomische uitdagingen die er bestaan persoonlijk te bespreken. Ze zal onder meer spreken met de bestuurscolleges en de leden van de eilandsraden, met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, maar ook met de inwoners.

Minister Schouten: “Er liggen zowel in Europees als Caribisch Nederland grote opgaven op het gebied van armoede en participatie. Daar moeten we de komende periode voortvarend mee aan de slag. Ik hecht daarom groot belang aan dit bezoek waarin ik mij verder kan verdiepen in de kwesties die spelen op de eilanden. We moeten gezamenlijk kijken hoe iedereen naar eigen vermogen kan meedoen én een goede oudedagsvoorziening kan opbouwen.”

De minister zal in ieder geval bespreken met welke stappen het ijkpunt sociaal minimum zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Het draagvlak voor maatregelen en de uitvoering van het Akkoord van Kralendijk zullen daarbij aan de orde komen. Ook zal de minister in gesprek gaan over de kinderopvang in Caribisch Nederland en kennismaken met relevante organisaties in het sociaal domein en de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Caribisch Nederland, de RCN-unit SZW.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.