OPINIE – Examenellende

Door Jan Meijer

De CXC (Caribbean Examinations Council) heeft op haar website melding gedaan dat de examens 3 weken zijn opgeschoven (dus in plaats te beginnen op 3 mei 2022, beginnen ze nu drie weken later). Volgens mij is dit in Europees Nederland een onbestaanbaar fenomeen. Onderwijsland en studenten zouden – zo schat ik in – op hun achterste benen staan. In dit deel van hetzelfde Nederland (Caribisch Nederland) gebeurt dit zomaar.

Aan het feit als zodanig draait niemand meer iets terug, dat begrijp ik nog wel. En ik zie ook wel dat het lastig is voor een club als CXC om te moeten manoeuvreren tussen de diverse Engelstalige, Caribische eilanden met elk een eigen, autonome regering (met daarin een ministerie van Onderwijs). Zie daar maar eens consensus in te krijgen. Maar goed, als er dan eenmaal een examenprogramma ligt, dan kan het in mijn optiek niet zo zijn dat met nog minder dan een week te gaan zomaar ineens het examenprogramma drie weken naar achteren wordt geschoven.

De examenresultaten, zo is te lezen in de bekendmaking, worden niet eerder verwacht dan eind augustus of vroeg in september 2022. Hoe het moet met leerlingen die zich hebben voorgenomen in – bijvoorbeeld – Europees Nederland verder te gaan studeren bij een opleidingsinstituut dat zijn poorten voor het nieuwe schooljaar opent rond de tijd dat de examenresultaten bekend worden, is ongewis. Nogal een financieel risico voor overtocht betalende ouders in een regio die niet bekend staat om haar rijke bewoners. Komt hier nog een voorziening voor? Of hebben de Nederlandse bestuurders hierbij niet stilgestaan toen ze instemden met deze besluitvorming. Of was het Nederlandse ministerie van OCW niet eens betrokken (of zelfs uitgenodigd) bij deze besluitvormende vergadering?

Nu heb ik de Nederlandse overheid nog niet echt kunnen betrappen op een zekere liefde voor Caribisch Nederland, maar dit is weer eens een voorbeeld waaruit blijkt dat Europees Nederland Caribische medelanders in figuurlijke zin in de kou laat staan. Gaat nog eens het besef binnenkomen dat de volksvertegenwoordigers ook Caribisch Nederland tot hun domein moeten rekenen?

Graag hoop ik dat studenten die vanuit Caribisch Nederland in Europees Nederland (of elders) gaan studeren en daarbij een (financieel) risico lopen omdat ze een overtocht gaan maken terwijl ze nog niet weten of ze zullen worden toegelaten, niet nogmaals in de kou worden gelaten. Ik hoop dat bij het ministerie van OCW nog de verantwoordelijkheid wordt gevoeld om ook de Caribisch Nederlandse studenten bij te staan.

In dit kader nog een vraagje: is het diplomaregister inmiddels Caribisch gereedgemaakt? Of is het nog steeds onmogelijk om de diploma’s van Caribisch Nederland in dit register te registreren. Zelfs de van huis uit Nederlandse diploma’s van havo- en vmbo-origine van enkele jaren geleden stonden er niet in. Ik sluit echter niet uit dat in dit dossier zelfs geen enkele voortgang is geboekt. Ik mag hopen dat iemand mij van repliek dient en het tegendeel aantoont…

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.