Groen licht voor nieuwe Caribische netwerkorganisatie DuCaRP

Den Haag – De maatschappelijke uitdagingen van de zes eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten vragen om specifieke lokale kennis en het goed kunnen toepassen van die kennis. Key stakeholders op de eilanden hebben aangegeven dat het duurzaam versterken van het kennissysteem op, en meer samenwerking tussen, de eilanden hiervoor essentieel is.

Wiebe E. Bijker en Jorien Wuite hebben in opdracht van NWO na vele gesprekken met onderzoekers, overheden en andere betrokkenen aangeraden het Dutch Caribbean Research Platform (DuCaRP) op te richten. Daarvoor is groen licht gegeven vanuit het Ministeriële Vierlandenoverleg OCW en de Raad van Bestuur van NWO.

DuCaRP wordt een netwerk van vestigingen op alle zes de eilanden. De vestigingen bieden samen een platform voor samenwerking tussen onderzoekers en kennisgebruikers op en tussen de eilanden, met onderzoekers en instellingen in de regio, met Nederland en met de rest van de wereld. De DuCaRP-medewerkers zullen onderzoekers en instellingen binnen het Caribische kennissysteem o.a. met elkaar in verbinding brengen, ondersteuning bieden bij het opzetten van onderzoek, het verwerven van onderzoeksfinanciering en bij het vertalen van onderzoek naar onderwijs en beleid.

Gedurende 2022 wordt aan de implementatie van DuCaRP gewerkt opdat de netwerkorganisatie in 2023 operationeel is. Daarbij speelt de DuCaRP Klankbordgroep een belangrijke rol. Deze Klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties op alle zes eilanden en Nederland. Een Taskforce DuCaRP faciliteert het implementatieproces waarin de eerder besproken mogelijkheden en wensen van de stakeholders het uitgangspunt zijn.

De Taskforce DuCaRP bestaat uit: Martijn Deenen (projectleider), Tibisay Sankatsing Nava, Pauline Goense, Linda Jongbloed, Arnold Lubbers, Josef Stuefer en Wiebe E. Bijker (adviseur en voorzitter Klankbordgroep).

(Bron: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.