Pieter van Vollenhovenprijs voor Uncle Louis Store op Aruba

Oranjestad – Een van de vier dit jaar uitgereikte Pieter van Vollenhovenprijzen gaat naar Aruba voor de restauratie en herbestemming van de Uncle Louis Store, ook bekend als het voormalige douanekantoor in San Nicolas. Het werd omstreeks 1950 gebouwd als winkelwoonpand.

Het gebouw kwam in 1998 in bezit van de overheid. In 2010 kreeg het de status van beschermd monument. Tot 2013 was de douane er gevestigd, daarna raakte het in verval. In 2017 werd het door het Monumentenfonds Aruba aangekocht. In 2019 werd een begin gemaakt met de restauratie. Het biedt thans onderdak aan de directie Natuur en Milieu.

De Pieter van Vollenhovenprijs is een jaarlijks terugkerende prijs aan een particulier of organisatie die de uitdaging is aangegaan om een monument in Nederland te behouden door het een nieuwe bestemming te geven. De prijs is in 2013 aangeboden aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij zijn afscheid na zijn 27 jaar voorzitterschap van het Nationaal Restauratiefonds.

In zijn jaren als voorzitter heeft Van Vollenhoven zich sterk gemaakt voor initiatiefnemers die hun nek uitsteken om een monument te kunnen behouden. Hij had daarbij ook oog voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.