Gedeputeerde Kroon (Bonaire): “Leren van visie Alphen aan den Rijn op stad en landschap”

Kralendijk/Alphen aan den Rijn – “Van de manier waarop de gemeente Alphen aan den Rijn verantwoord omgaat met de ruimte kunnen wij veel leren”, aldus gedeputeerde James Kroon. Tijdens zijn werkbezoek aan Europees Nederland sprak hij uitvoerig met Alphens wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Projecten, Vastgoed, Economische Zaken, Citymarketing en Evenementen Gerard van As.

“Alphen aan den Rijn heeft net als Bonaire te maken met een sterke bevolkingsgroei en toenemende bedrijvigheid. Maar liggend in het Groene Hart, omringd door kwetsbare natuur, moet je smart zijn met het aanwijzen van locaties waar je nieuwe wijken en bedrijfsterreinen plant. Alphen gaat heel zorgvuldig te werk”, aldus Kroon.

Wethouder Van As (oud-Tweede Kamerlid) lichtte toe hoe Alphen aan den Rijn maatschappelijke vraagstukken zoals natuurontwikkeling, energie, biodiversiteit, woningbouw, mobiliteit en circulariteit etc. met elkaar in verband brengt om te komen tot een afgewogen en evenwichtige landschappelijk ontwikkeling. Een en ander is vastgelegd in een beleidsvisie ‘Perspectief voor Landschap en Stad’.

“Wij staan voor gelijke uitdagingen: Kralendijk loopt qua groei tegen zijn grenzen aan dus moeten we serieus denken over een nieuwe kern voor wonen en werken die goed in het landschap is in te passen en niet ten koste gaat van kostbare natuur. Je moet met een groot aantal aspecten rekening houden zoals bereikbaarheid en de energievoorziening. Wethouder Van As heeft mij een inkijk gegeven hoe Alphen aan den Rijn dat met succes aanpakt.”

Het bezoek aan Alphen aan den Rijn vond plaats in het kader van het ruimtelijke ontwikkelingsprogramma dat het openbaar lichaam Bonaire in samenwerking met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge wil maken om de groei in goede banen te leiden. Daarvoor is het nodig na te denken over een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van het eiland zodat de vernieuwing van het ruimtelijk ordeningsbeleid (ROB) en het grondbeleid daarop kan worden afgestemd.

“We hebben een aantal uitgangspunten vastgelegd: herstel van de leefbaarheid van met name Kralendijk, het scheppen van ruimte om de woningnood aan te pakken en economische diversificatie te stimuleren zonder dat dit ten koste gaat van natuur en cultuur, de ontwikkeling van Rincon een impuls geven, verduurzaming bevorderen en ons eiland wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering”, aldus gedeputeerde Kroon.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.