Jetten zoekt geld om verduurzaming energie in Caribisch Nederland te versnellen

Den Haag – Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten is op zoek naar extra fondsen om de verduurzaming van de energieproductie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te versnellen.

“Ik wil zo snel mogelijk naar honderd procent duurzame energie. We gaan al op korte termijn grote stappen zetten”, aldus de bewindsman woensdagavond in een debat met de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat. De Kamerleden Henri Bontebal (CDA), Suzanne Kröger (GroenLinks), Raoul Boucke (D66) en Cristine Teunissen (PvdD) hadden hem opgeroepen Caribisch Nederland niet te vergeten bij de klimaatplannen.

Jetten gaf volmondig toe dat zijn voorgangers te weinig hebben gedaan om Caribisch Nederland te helpen verduurzamen. Zo trof hij bij zijn aantreden een  uitvoeringsgereed plan van het Water- en Energiebedrijf Bonaire aan dat al 2 jaar lag te verstoffen op het ministerie.

Met meer windmolens, zonneparken en batterijopslag kan de energieproductie op de eilanden snel naar 80 procent worden opgevoerd. Jetten kondigde aan voor de zomer met een routekaart met concrete stappen te komen: een “totaalpakket” per eiland inclusief de financiering.

Het resterende deel moet waarschijnlijk komen van OTEC, een systeem waarbij temperatuurverschillen van het zeewater worden benut om elektriciteit te produceren. Maar dat is, zo heeft TNO Energie berekend, nu nog een te dure oplossing en dat botst met de harde voorwaarde die het Bestuurscollege van Bonaire heeft gesteld: verduurzaming moet tot verlaging van de tarieven leiden.

Jetten (“en dan nu mijn favoriete onderwerp: Caribisch Nederland”) herhaalde in de BES-eilanden de potentie te zien om op het gebied van verduurzaming voorbeeld voor de rest van de wereld te zijn. Daarvoor is meer geld nodig dan het kabinet in het coalitieakkoord heeft gereserveerd. Vandaar de minister op zoek gaat naar aanvullende fondsen.

In antwoord op vragen van de commissie zei Jetten dat de 5 miljoen die het kabinet heeft uitgetrokken voor het compenseren van de gestegen energiekosten in combinatie met een eerdere reservering van 2 miljoen voldoende te achten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.