Curacao

Regering Curaçao: Nederland brengt te veel rente in rekening

Den Haag/Willemstad – De regering van Curaçao vindt dat het Nederland een te hoge rente moet betalen voor verstrekte leningen. Dat blijkt uit de reactie van het kabinet Pisas op het rapport “Evaluatie van de liquiditeitsleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten”. In dit rapport evalueert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de effecten van liquiditeitsleningen die in 2020 en 2021 zijn verstrekt aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten naar aanleiding van de Covid-19 pandemie.

Curaçao stelt in zijn reactie dat Nederland over de leningen van voor 2014 een te hoge rente in rekening brengt. Ook worden vraagtekens geplaatst bij de coronaleningen die rentevrij worden verstrekt die negatief zouden kunnen indien Nederland geen risicotoeslag zou heffen. Het kabinet Pisas wijst erop in 2021 60 miljoen gulden aan rente te hebben betaald waardoor de schuldpositie van Curaçao “onnodig” hoger is geworden.

Lees hier de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer

Lees hier het rapport waarin de kritiek van Curaçao is opgenomen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.