IpKo-delegaties krijgen technische briefing over COHO-wet

Den Haag – Tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IpKo) dat begin mei op Sint Maarten wordt gehouden, krijgen de delegaties van de vier landen een zogeheten technische briefing over de ontwerp-consensusrijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling.

De briefing wordt verzorgd door ambtenaren van de Directie Koninkrijksrelaties van het ministerie van BZK. De regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn uitgenodigd hun ambtelijke COHO-experts deel te laten zijn van het team dat de briefing verzorgt.

In Den Haag wordt gehoopt dat de Staten een beter onderbouwd oordeel kunnen vormen als zij goed geïnformeerd zijn over wat de wet precies inhoudt, wat de impact is en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Op social media wordt veel gekleurde informatie over COHO verspreid. Zelfs minister-president Pisas van Curaçao blijkt niet helemaal op de hoogte te zijn, getuige de bezwaren die hij richting Den Haag heeft gestuurd.

Medio mei moeten de parlementen hun schriftelijke reactie op het wetsvoorstel indienen, waarna de regeringen gezamenlijk (ook weer schriftelijk) antwoord zullen geven. Van Huffelen, zo verklaarde zij vandaag in het mondeling overleg met de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties, sluit niet uit dat het wetsontwerp op basis van de eventuele kritiek nog aangepast gaat worden.

Luister en kijk hier het overleg van de commissie met de staatssecretaris terug

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.