Dood patiënt aanleiding voor onderzoek naar zorgsysteem op Sint Eustatius

Sint Eustatius – De Raad van Toezicht van het St. Eustatius Health Care Foundation (SEHCF) laat onafhankelijk onderzoek doen naar de gang van zaken rond het overlijden van een patiënt tijdens het transport naar Sint Maarten.

Het voorval bracht grote beroering teweeg onder de bevolking en was aanleiding voor een stille mars om aandacht te vragen voor het in veler ogen tekortschietende zorgsysteem. Via een persbericht laat SEHCF weten dat er tevens een onderzoek komt naar hoe de gezondheidszorg in zijn totaliteit is georganiseerd.

Over de al langer bestaande kritiek op het zorgsysteem op Sint Eustatius zijn door de Tweede Kamerfracties van D66 en VVD onlangs schriftelijke vragen gesteld.

Lees hieronder de persverklaring van SEHCF

Sint Eustatius – De Raad van Toezicht van het St. Eustatius Health Care Foundation (SEHCF) wenst middels dit communiqué het volgende kenbaar te maken. Wij danken de gemeenschap van St. Eustatius voor het delen van hun bezorgdheid inzake de kwaliteit  van de gezondheidszorg in haar totaliteit op het eiland en het recent tragisch overlijden van een jonge  man. Het heeft ons genoopt een onafhankelijk onderzoek door een externe commissie te laten plaatsvinden.

Er zal een diepgaand onderzoek worden uitgevoerd naar het incident dat heeft plaatsgevonden, waarbij alle betrokken instanties en personen gehoord zullen worden. Dit onderzoek dient binnen zes weken voltooid te zijn. Uiteraard zal zorgvuldigheid geboden worden en zullen de resultaten met de directe familie van de overledene gedeeld worden.

Daarnaast dient een onderzoek naar de duurzame gelijkwaardige inrichting van de integrale gezondheidszorg op St. Eustatius plaats te vinden. Dit onderzoek zal meer tijd in beslag zal nemen en vraagt ook om afstemming met onze stakeholders. Vanuit onze vernieuwde missie en visie zien wij dit als een belangrijke stap om tastbare veranderingen te realiseren. Wij onderschrijven ook het belang de gemeenschap van Statia op de hoogte te houden van de vorderingen hierin en zullen ons hier uitdrukkelijk voor inzetten.

Het verbeteren van de zorg is een proces waar iedereen aan kan bijdragen. Wij nodigen inwoners dan ook uit ervaringen met ons te delen. Dit kan via onze suggestie bus in Queen Beatrix Medical Center of via info@sehcf.org. We nodigen de community tevens uit ons te volgen op Facebook om op de hoogte gesteld te worden over de laatste ontwikkelingen en berichtgevingen van SEHCF.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.