Van Huffelen: Geen koninkrijkbreed onderwijsbeleid

Den Haag – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen heeft de Arubaanse oppositieleider Mike Eman (AVP) op diplomatieke wijze nul op het rekest gegeven. De oud-premier had in een aan minister-president Rutte gerichte brief gepleit voor een koninkrijkbreed onderwijsbeleid. Die liet de beantwoording over aan de staatssecretaris:

“In uw brief gaat u in op het grote belang van het onderwijs, zeker in kleine gemeenschappen die afhankelijk zijn van de capaciteit en inzet van de eigen mensen. Ik onderschrijf dat volledig. Onderwijs is een randvoorwaarde om te komen tot een goed opgeleide beroepsbevolking, alsook de basis voor economische groei en voor een goed leefklimaat met kansen voor iedereen.

Ook gaat u in op het voorstel in het regeerakkoord tot herinvoering van de basisbeurs voor studenten en stelt u voor om de voorgenomen basisbeurs een Koninkrijkbrede werking te geven. Arubaanse Nederlanders die in Nederland komen studeren komen – net zoals alle andere Nederlandse studenten – in aanmerking voor studiefinanciering. De studenten uit Aruba die in Nederland komen studeren kunnen dus, als de basisbeurs terugkeert in 2023, hier ook aanspraak op maken.

Arubaanse studenten die in Aruba of elders buiten Nederland studeren komen hier niet voor in aanmerking, maar kunnen een beroep doen op de regelingen voor studenten die vanuit de Arubaanse overheid worden aangeboden. Ik hoop dat ik u hiermee duidelijkheid heb kunnen bieden. Het belang van onderwijs als investering in de toekomst zal ons in het koninkrijk blijven verbinden.”

Eman wil Ronde Tafelconferentie

Intussen heeft Eman via social media opgeroepen tot een Ronde Tafelconferentie “om de vele uitdagingen die onze landen in het Koninkrijk teisteren het hoofd te bieden. Een open en brede dialoog tussen de landen moet de weg effenen voor een positieve ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van leven voor de burgers.”

Eman wijst op de groeiende armoede op Aruba, koopkrachtverlies, enorme prijsverhogingen, korting van het zorgbudget en invoering van een eigen bijdrage, flexibilisering van de arbeidsmarkt (“welke veel onzekerheid met zich meebrengt voor wat betreft inkomen en baanzekerheid”), de verhoging van schoolgeld, de invoering van BTW van 18% en het voortzetten van de salariskorting in de (semi)publieke sector.

“Bij het begin van de invoering van COHO heb ik premier Rutte een Open Memorandum doen toekomen met als titel: Het Koninkrijk: balans tussen hart en verstand. Het moment is nu aangekomen dat we ons aan een Ronde Tafel met ‘hart en verstand’ scharen om tot de beste resultaten te komen voor het Koninkrijk, voor Aruba en onze zustereilanden”, aldus Eman.  

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.