Van Huffelen maakt einde aan ‘onwenselijke’ dubbelrol RCN-directeur/RV Helmond

Den Haag – De dubbelrol van Jan Helmond als directeur van de Rijksdienst Caribisch Nederland en waarnemend rijksvertegenwoordiger is “onwenselijk”. Dat verklaarde staatssecretaris Van Huffelen vandaag in een debat met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties over de sinds 2010 niet heel erg effectieve samenwerking van de ministeries met de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De eerder aangekondigde komst van een ‘kwartiermaker’ die de RCN-organisatie op de schop moet nemen, zal tevens de directietaken op zich nemen.  Hij of zij zal ervoor moeten zorgen dat RCN meer partner wordt van de openbare lichamen en de dienstverlening aan de burgers versterkt, aldus de bewindsvrouw.

Over de toekomst van het instituut rijksvertegenwoordiger wilde Van Huffelen nog niets definitiefs zeggen. De Raad van State heeft geadviseerd de functie op te heffen. “Wij kunnen de functie laten verdwijnen, maar we moeten er wel voor zorgen dat de taken van de RV elders worden belegd. Dat kan bij de openbare lichamen zijn en BZK. Ik wil dat netjes op een rijtje zetten en kom hier voor de zomer op terug.”

De beoogde rol van de RV als bruggenbouwer is nooit uit de verf gekomen. Dat leidde twee keer tot het voortijdige vertrek van de desbetreffende functionaris en het daarna nooit meer definitief invullen van de vacature. Van Huffelen maakte duidelijk de voorkeur te geven zelf vaker persoonlijk contact met de bestuurders op de eilanden te hebben.

Vrijwel alle aan het debat deelnemende Kamerleden benadrukten te hechten aan gelijkwaardigheid in de samenwerkingsrelatie tussen de eilanden en ‘Den Haag’. “We zijn partners”, stelde Van Huffelen de commissie tevreden.

Kijk en luister hier het gehele commissiedebat terug.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.