Sterke twijfels over realiteitsgehalte begroting Curaçao

Willemstad – Minister van Financiën Silvania heeft de begroting 2022 nog niet door de Staten geloodst of hij kan zijn huiswerk over doen: het College financieel toezicht (Cft) heeft hem erop gewezen dat de begroting niet voldoet aan “de criteria van ordelijkheid en controleerbaarheid”. Een compliment deelt het Cft wel uit voor de verbeterde inning van belastingen.

Op papier koerst Curaçao dit jaar af op een tekort van 162 miljoen, maar over het realiteitsgehalte van dit cijfer bestaan grote twijfels. Zo constateert het Cft dat niet alle uitgaven en inkomsten in de begroting zijn opgenomen en dat baten en lasten die er wel in staan voor een deel niet voldoende zijn onderbouwd. Van een deel van de begrote inkomsten is het hoogst onzeker of die ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden omdat de onderliggende wetgeving er nog niet is.

Voorts zijn de uit het Landspakket voortvloeiende baten, lasten en investeringen niet verwerkt. Dat geldt ook voor de effecten van het regeerprogramma 2022-2025. Ramingen zijn bovendien gebaseerd op verouderde realisatiecijfers over 2021. In tegenstelling tot de met Nederland afgesproken daling van de personeelslasten stijging deze fors ten opzichte van 2021.

Lees hier de gehele brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.