Slavernij

ABN AMRO maakt excuses voor historische betrokkenheid bij slavernij

Amsterdam – Uit recent historisch onderzoek is gebleken dat een aantal van de rechtsvoorgangers van ABN AMRO in de 18e en 19e eeuw betrokken is geweest bij slavenhandel, plantageslavernij en de handel in producten die hun oorsprong vonden in slavernij. Slavernij heeft onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. ABN AMRO biedt voor deze betrokkenheid dan ook haar diepgevoelde excuses aan.

ABN AMRO heeft het Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam onderzoek laten doen naar de betrokkenheid van voorgangers van de bank bij slavernij in de 18e en 19e eeuw. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat ABN AMRO voorganger Hope & Co. een spilfunctie vervulde in de 18e-eeuwse internationale slavernij-economie. Zo behaalde Hope & Co. niet alleen een groot deel van haar winst uit slavernij gerelateerde activiteiten, maar bemoeide zich ook actief met het beheer van de plantages. Een andere voorganger van ABN AMRO, Mees & Zoonen, was betrokken als makelaar in verzekeringen van slavenschepen en transport van door slaafgemaakten geoogste producten.

Dr. Pepijn Brandon, senior onderzoeker bij het IISG en hoofd van het onderzoeksteam: “Het onderzoek levert nieuwe kennis op over de slavernijbetrokkenheid van historische voorlopers van ABN AMRO, en over de financiële sector waar zij deel van uitmaakten. Hope & Co. was de grootste financiële en handelsonderneming van Nederland aan het eind van de achttiende eeuw. Slavernij-gerelateerde activiteiten waren een kernactiviteit van dit bedrijf. Mees & Zoonen was een kleinere speler, maar ook haar activiteiten waren diep verweven met slavernij. Financiële beslissingen genomen in kantoren in Amsterdam en Rotterdam hadden directe invloed op de levens van duizenden slaafgemaakten.”

CEO Robert Swaak: “In de meer dan 300 jaar geschiedenis van ABN AMRO heeft de bank veel om trots op te zijn. We erkennen dat dit verleden ook zijn schaduwkanten heeft. Het huidige ABN AMRO kan deze periode uit haar geschiedenis niet ongedaan maken. We beseffen dat dit onrecht uit het verleden ook na de officiële afschaffing van de slavernij heeft voortgeduurd. ABN AMRO biedt haar excuses aan voor het handelen en de pijn die deze voorgangers in het verleden hebben veroorzaakt.”

De afgelopen periode heeft de bank overleg gevoerd met diverse vertegenwoordigers uit de gemeenschappen van nazaten over de onderzoeksresultaten. Daaruit bleek onder meer dat zij, naast erkenning van het leed, behoefte hebben aan concrete stappen die de structurele maatschappelijke achterstand helpen verbeteren die nazaten van tot slaafgemaakten kunnen ervaren.

Als bank die ‘Banking for better for generations to come’, als purpose heeft, zet ABN AMRO zich vandaag de dag sterk in om sociale ongelijkheid te helpen verbeteren en diversiteit en inclusie te bevorderen, zowel binnen de bank als in de samenleving als geheel. De bevindingen en conclusies van het IISG onderzoek versterken onze betrokkenheid bij deze doelen.

ABN AMRO zal daarom in gesprek blijven met de vertegenwoordigers van de gemeenschap om verder te onderzoeken hoe de bank haar bestaande activiteiten hiervoor nog meer kan inzetten en nieuwe initiatieven kan ontwikkelen of ondersteunen. We zullen over onze inspanningen en prestaties op dit onderwerp rapporteren in ons Annual Integrated Report. Een voorbeeld van een dergelijk initiatief is het Convenant ‘Social Impact’, dat we recent als eerste grote commerciële instelling tekenden met de Gemeente Amsterdam. Daarin staan afspraken beschreven over stage- en opleidingsplekken bij de bank, schuldhulpverlening en het lokaal inkopen van producten en diensten in Amsterdam Zuidoost.

ABN AMRO wil een afspiegeling zijn van onze maatschappij. Diversiteit & inclusie is een belangrijk thema voor de bank en het vergroten van culturele diversiteit is een van de belangrijkste speerpunten. ABN AMRO zet zich actief in voor het bevorderen van mensenrechten, die ook in deze tijd nog vaak geschonden worden in de wereld. Wij voeren actief de dialoog met onze klanten, medewerkers en maatschappij over dit onderwerp. Met de ABN AMRO Foundation zetten wij ons in voor kansengelijkheid van kinderen en jongeren. Zo werkt ABN AMRO Foundation samen met bijna 80 basisscholen, waarvan meer dan de helft van de kinderen een kwetsbare thuissituatie heeft. Ruim 6.500 medewerkers van de bank helpen kinderen bij het ontdekken van hun talenten en interesses. En tenslotte zullen we ervoor zorgen dat de nieuwe kennis over de schaduwzijden van onze geschiedenis, die we hebben opgedaan dankzij het IISG-onderzoek, een vaste plek geven in de openbare geschiedenis van de bank.

(Bron: Persbericht ABN AMRO)

Klik hier om het gehele rapport te lezen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.