VVD: Laat experts gezondheidszorg op Sint Eustatius beoordelen

Den Haag – De Tweede Kamerleden Jacqueline van den Hil en Roelien Kamminga (beiden VVD) willen dat experts de staat van de gezondheidszorg op Sint Eustatius beoordelen, zo blijkt uit de schriftelijke vragen die zij hebben gesteld aan de staatssecretarissen Van Ooijen (VWS) en Van Huffelen (Koninkrijksrelaties).

 1. Bent u bekend met de berichten ‘Er vallen doden door slechte gezondheidszorg Sint Eustatius’ en ‘Het ene Nederland is het andere niet’?
 2. Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de hospitainer geen adequate medische uitrusting bevatte en ook vanuit een praktisch oogpunt niet bruikbaar was voor het eiland? Zo nee, waarom niet?
 3. Hoe beoordeelt u het feit dat er geen gekwalificeerd personeel werd meegestuurd met de geleverde hospitainer?
 4. Kunt u het besluitvormingsproces van de benoeming van een nieuwe ziekenhuisdirecteur op Sint Eustatius en de gehanteerde criteria nader toelichten?
 5. Op welke manier zijn stakeholders op Sint Eustatius betrokken bij de benoeming van deze directeur en bij de levering van de hospitainer?
 6. Is het mogelijk om een onderzoek te laten doen door gezondheidsexperts om de staat van de gezondheidszorg op Sint Eustatius te laten beoordelen? Zo ja, bent u daartoe bereid?
 7. Bent u bereid in gesprek te gaan met eilandsraadsleden, eilandgedeputeerden en de gezaghebber met betrekking tot de gezondheidszorg op Sint Eustatius?
 8. Hoe beoordeelt u de toegankelijkheid, kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk?
 9. Wat is uw bredere visie met betrekking tot de gezondheidszorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk?
 10. Wat is uw reflectie op de aanpak van de coronacrisis in het Caribische deel van het Koninkrijk tot nu toe?
 11. Wilt u de Kamer informeren over het bovenstaande voor de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties in het najaar van 2022?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Wuite en Paulusma (beiden D66).

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.