Bonaire

Kabinet ziet af van overname vitale functies in Caribisch Nederland

Den Haag – Het plan van het kabinet Rutte III om vitale functies in Caribisch Nederland over te nemen van lokale overheidsnv’s is door Rutte IV ingeslikt. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties had om de brief verzocht ter voorbereiding op het debat van woensdag over de samenwerking van ministeries met de openbare lichamen. Die kan veel effectiever, constateerde de Raad van State en een interdepartementale werkgroep in 2019 die daarmee bevestigden dat met de aanbevelingen van de Commissie Spies (2015) weinig was gedaan.

Bijna 3 jaar na de verschijning van de rapporten van de Raad van State en de IBO-werkgroep blijkt de regering niet meer aan te sturen op het ‘nationaliseren’ van de zeggenschap over o.a. het vliegveld en het telecombedrijf van Bonaire. Daarentegen lijkt het nu wel bespreekbaar de eilanden meer armslag te geven voor lokale armoedebeleid.

Over het voornemen de nooit uit de verf gekomen functie van rijksvertegenwoordiger te schrappen zegt Van Huffelen nu niets. Wel kondigt zij aan de Rijksdienst Caribisch Nederland op de schop te nemen waarvoor een ‘kwartiermaker’ wordt aangesteld.

Lees hier de gehele brief

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.