Sint Maarten

Niet alle opgeëiste documenten over financiële steun aan St Maarten vrijgegeven

Den Haag – Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in reactie op een zogeheten WOB-procedure (Wet openbaarheid van bestuur) een tweede pakket documenten openbaar gemaakt over de voorwaarden die Nederland heeft gesteld aan de aan Sint Maarten verleende financiële steun in de periode vanaf maart 2020.

Niet alle gevraagde documenten zijn vrijgegeven. Bij een aantal is het belang van de betrekkingen van Nederland met Sint Maarten in het geding. Die vrijgeven zou het vertrouwen van de regering in Philipsburg in BZK kunnen schaden, stelt het ministerie: “Dit belang moet zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid omdat te voorzien is dat het onderhouden van betrekkingen of het voeren van bilateraal overleg moeizamer zal verlopen.”

Lees hier de aanbiedingsbrief en hier de vrijgegeven documenten

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.