Kamervragen D66 over zorgbeleid in Caribisch Nederland

Den Haag –  De Tweede Kamerfractie van D66 wil dat de rol van de afdeling Zorg en Jeugd van de Rijksdienst Caribisch Nederland bij medische doorverwijzingen tegen het licht wordt gehouden. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de Kamerleden Jorien Wuite en Wieke Paulusma vandaag hebben gesteld aan de staatssecretarissen Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) en Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties).

De D66’ers willen onder meer weten in hoeverre budgettaire overwegingen van invloed zijn op het al dan niet instemmen met het voorstel van (huis)artsen om patiënten door te verwijzen voor een behandeling buiten het eiland. Zij vragen ook of “een relatief kleinschalige voorziening als Zorg en Jeugd Caribisch Nederland in staat om de juiste beoordeling en afweging te maken bij een medisch urgente verwijzing?”

  1. Heeft u kennis genomen van de artikelen “Het ene Nederland is het andere niet’[1] en “Er vallen doden door slechte zorg op St. Eustatius”[2]?  
  • Heeft u kennis genomen van het opiniestuk op Dossier Koninkrijksrelaties.nl van de heer Jan Meijer, inwoner op Sint Eustatius, over zijn zorgen over de zorgfunctie naar aanleiding van de tragische afloop van een medische verwijzing van een patiënt?[3]
  • Kunt u een kabinetsappreciatie geven over bovengenoemde artikelen?
  • Bovenstaande artikelen en het opiniestuk bespreken knelpunten in het doorverwijzen van patiënten die (acute) zorg nodig hebben. Hoe reflecteert de staatssecretaris op deze knelpunten? Welke stappen heeft de staatssecretaris ondernomen of is van plan om te ondernemen om doorverwijzing te verbeteren? Kan de staatssecretaris hierbij reflecteren op de rol van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland?
  • Kunt u bevestigen of de nieuwkomers die (nog) niet via de zorgverzekering van Caribisch Nederland zijn verzekerd, risico’s ondervinden bij het verkrijgen van essentiële medische zorg? Zo ja, kan de staatssecretaris de Kamer informeren over een plan om dit probleem op te lossen?
  • Kunt u uiteenzetten wat de procedures en protocollen zijn in Caribisch Nederland, voor het in gang zetten van een medische verwijzing buiten het eiland? Kan de staatssecretaris bevestigen of een verwijzing alleen wordt bepaald door een arts en uiteenzetten wat voor (financiële) afspraken Zorg en Jeugd Caribisch Nederland hierover heeft gemaakt met organisaties voor medische evacuaties (met bijbehorend medisch team). Kan de staatssecretaris verduidelijken wat de rol is van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport?
  • Bent u bereid om bij (huis)artsen op Caribisch Nederland te informeren in hoeverre de beoordeling van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland, bij het al dan niet instemmen met een verwijzing buiten het eiland naar hun ervaring, een negatief effect heeft op de kwaliteit van zorg?
  • Kunt u toelichten in welke mate Zorg en Jeugd Caribisch Nederland en/of het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport budgettaire overwegingen van invloed laat zijn op het al dan niet instemmen met een verwijzing?
  • In hoeverre acht u een relatief kleinschalige voorziening als Zorg en Jeugd Caribisch Nederland in staat om de juiste beoordeling en afweging te maken bij een medisch urgente verwijzing?

Bent u bereid een specifiek onderzoek in te stellen naar het in vraag 2 bedoelde incident waarbij een patiënt met een niet-Nederlandse nationaliteit tragisch is komen te overlijden?


[1] https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/wp-content/uploads/2022/03/Sint-Eustatius.pdf

[2] https://curacao.nu/er-vallen-doden-door-slechte-gezondheidszorg-sint-eustatius/?fbclid=IwAR3sM0hBZo2iOLTj5Lis4Gi1ROEB54TDzY7bAqxcMpmbwnJ1mxgWWLTn3s8

[3] https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2022/04/04/opinie-het-falende-zorgsysteem-in-caribisch-nederland/

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.