D66: Zijn media in Caribisch Nederland sterk en onafhankelijk genoeg

Den Haag – Zijn de lokale media op Bonaire, Sint Eustatius en Saba sterk genoeg om de eilandbesturen onafhankelijk journalistieke te controleren? Dat willen de Tweede Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma en Jorien Wuite (beiden D66) weten. Zij hebben daartoe schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretarissen Gunay Uslu (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties):

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Slob: Media in Caribisch Nederland helpen zichzelf te versterken’?
 2. In hoeverre is in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba sprake van een sterke en onafhankelijke lokale media?
   
 3. In hoeverre is in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba sprake van onafhankelijke journalistieke controle op het openbaar bestuur?
   
 4. Onderschrijft u het belang van sterke en onafhankelijke media om de weerbaarheid van de democratische rechtsstaat te garanderen?
   
 5. Bent u van mening dat onafhankelijke journalistieke controle op het openbaar bestuur een positief effect op de kwaliteit van het openbaar bestuur kan hebben?
   
 6. In hoeverre heeft het versterken en professionaliseren van de lokale journalistiek op de BES-eilanden uw aandacht en maakt het deel uit van uw beleidsinzet de komende kabinetsperiode?
   
 7. Welke stappen zijn reeds gezet naar aanleiding van het inventariserend onderzoek en het bijbehorende stappenplan, waarnaar wordt verwezen door voormalig minister Slob in het voornoemde artikel?
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.