Bonaire: Ruimtelijk ordeningsprogramma nodig om groei in goede banen leiden

Kralendijk – “Bonaire moet ondanks de groei van de bevolking en de toenemende bedrijvigheid leefbaar blijven. Daarom moeten we slimmer met de ruimte omgaan”, aldus gedeputeerde James Kroon (Ruimte en Ontwikkeling). “Het is mooi dat ons eiland een grote aantrekkingskracht heeft, maar wij moeten de ontwikkelingen wel in goede banen leiden. Ik ben dan ook blij met het aanbod van het kabinet ons te helpen bij het opstellen van een ruimtelijk ontwikkelingsprogramma met daarin opgenomen een structuurvisie.”

De gedeputeerde wijst erop dat Bonaire voor grote uitdagingen staat. “Het wordt in Kralendijk steeds minder prettig om te wonen en te werken. Bovendien wordt de stad zo langzamerhand onbereikbaar. Ruimte voor aanpassing van de infrastructuur in Playa is er niet. We kunnen zo niet doorgaan. Files veroorzaken niet alleen ergernis, maar ook luchtvervuiling, winkels verliezen klanten omdat er te weinig parkeerruimte is. Daarom moeten we de oplossing van de woningnood buiten Kralendijk zoeken. Anders wordt de stad echt onleefbaar voor bewoners, bezoekers en ondernemers.”

Klimaatverandering

De klimaatverandering werpt eveneens haar schaduw vooruit. “Het KNMI waarschuwt ons ervoor dat de zuidkust kwetsbaar is voor zeespiegelstijging in combinatie stormen die steeds krachtiger worden. Temperatuurstijging kan in Kralendijk tot hittestress leiden, omdat er in de stad te weinig groen is. Ook wordt ons klimaat droger. Dat is nadelig voor lokale land- en tuinbouw die we juist willen stimuleren om de kosten van levensonderhoud te verlagen.”

Het KNMI voorspelt dat er in de komende decennia minder regen gaat vallen, maar als het regent er vaker in korte tijd grote hoeveelheden water zullen vallen. “Dat kan voor grote wateroverlast gaan zorgen. We moeten dus nadenken over een betere afwatering om erosie tegen te gaan in plaats van het met zand en al de zee in te laten stromen en het koraal beschadigt. Het overtollige regenwater moet worden opgevangen ten behoeve van het groen.”

Kansen

Kroon: “Het zijn stuk voor stuk bedreigingen voor de kwaliteit van leven op Bonaire. Het is aan ons als bestuurders deze niet alleen af te wenden, maar ze om te zetten in kansen. Een ruimtelijk ontwikkelingsprogramma waarover minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling Hugo de Jonge met ons wil spreken, is noodzakelijk om het eiland toekomstbestendig in te richten zodat Bonaire een aantrekkelijke plek blijft voor onszelf, investeerders en bezoekers.”

Het programma moet onder meer duidelijk maken wat de beste locaties zijn voor de bouw van nieuwe wijken en economische activiteit zonder dat de natuur in het gedrang komt. “Sterker nog: behoud van de natuur en zo mogelijk de versterking ervan is wat mij betreft een van de belangrijkste uitgangspunten. We moeten ervoor zorgen dat de verdere ontwikkeling van het eiland niet te koste gaat van de natuur, want daaraan hebben we onze welvaart mede aan te danken.”

Rincon

“Als we het goed aanpakken, versterken we de leefbaarheid en het aangezicht van Kralendijk, beschermen we de natuur, pakken we de woningnood aan, lossen we verkeersproblemen op en wapenen we ons tegen de gevolgen van klimaatverandering. Als het aan mij ligt, geven we ook de welvaart en het welzijn in Rincon een impuls, maar uiteraard wel met behoud van het authentieke karakter.”

Gedeputeerde Kroon realiseert zich dat sommigen de vraag zullen stellen: hebben we niet al genoeg plannen? “Het bestaande ruimtelijk ordeningsplan is verouderd. Dat moet sowieso worden geactualiseerd. Daarnaast is ook het grondbeleid hard aan vernieuwing toe. Dan zeg ik: laten we het dan in één keer goed doen en daarvoor gebruikmaken van de aangeboden expertise en ervaring van ministeries en kennisinstituten.”

Kantelpunt

Niets doen is volgens Kroon geen optie: “Bonaire wordt gezien als een pareltje waarvan er steeds minder overblijven in de wereld, vaak als gevolg van opkomend toerisme, explosieve groei van de bevolking en de effecten van klimaatverandering. Daarom zeg ik: we staan op een kantelpunt. We zijn nog op tijd om de toekomst van ons eiland zelf bepalen, maar de tijd dringt. Daarom gaan we nu als eerste hard aan de slag met de structuurvisie.”

(Bron: openbaar lichaam Bonaire)

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.