Minister Hoekstra: Aruba heeft maatregelen genomen tegen Russische vliegtuigen

Den Haag – Aruba heeft in het kader van de door de Europese Unie tegen Rusland en Russische zakenlieden afgekondigde sancties “maatregelen genomen” ten aanzien van vliegtuigen die in het Arubaanse luchtvaartregister zijn ingeschreven.

Daarvan maakt minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra melding in de brief die hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de uitvoering van het sanctiepakket door de landen van het Koninkrijk, inclusief Caribisch Nederland.

De passages uit de brief die betrekking hebben op de Cariben:

Luchtvaart

Volgens de informatie waar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over beschikt bevinden zich op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) geen vliegtuigen die gelinkt kunnen worden aan de personen en/of entiteiten op de sanctielijst. Van de BES-eilanden is het luchtruim per 27 februari 2022 gesloten voor Russische luchtvaartuigen. Begin maart 2022 hebben Curaçao, Aruba en Sint Maarten (de CAS – landen) een vliegverbod voor Russische vliegtuigen ingesteld en het luchtruim gesloten voor deze vliegtuigen, gelijkend op de Europese sancties.

Met betrekking tot de CAS-eilanden hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat noch het ministerie van Buitenlandse Zaken juridische bevoegdheden. Daarom is er enkel collegiaal contact geweest met de diverse stakeholders. Curaçao en Sint Maarten beschikken over een relatief klein gezamenlijk luchtvaartuigenregister (ongeveer 25 vliegtuigen). De vliegtuigen worden met name gebruikt voor vliegverkeer tussen de Caribische delen van het koninkrijk. De vliegtuigen die in het register van Curaçao en Sint Maarten zijn ingeschreven, hebben geen Russische eigenaar of houder.

Het Arubaanse ministerie van Transport heeft gekeken naar negen vliegtuigen die in hun luchtvaartuigenregister geregistreerd staan waar een mogelijk verband is met Rusland. Geen van de vliegtuigen bevindt zich in Aruba. Er zijn maatregelen genomen ten aanzien van zes vliegtuigen terwijl nader onderzoek wordt gedaan naar drie toestellen. Aan twee vliegtuigen die geen Russische eigenaar hebben, maar die zich ten tijde van het instellen van de maatregelen in Rusland bevonden is een vliegverbod opgelegd in verband met de vliegveiligheid. Een ander vliegtuig dat zich ook in Rusland bevindt en wel een Russische eigenaar heeft (die overigens niet op de EU sanctielijsten staat) heeft om diezelfde reden een vliegverbod gekregen. Tenslotte zijn twee andere in Rusland verblijvende vliegtuigen die eigendom zijn van niet door de EU gesanctioneerde Russische eigenaren ambtshalve uit het register verwijderd omdat de eigenaren hebben aangegeven niet de intentie te hebben het toestel fysiek uit Rusland te willen verwijderen in de nabije toekomst.

Scheepvaart

Navraag bij de BES-eilanden leert dat op dit moment geen schepen van personen of entiteiten op de sanctielijst in de havens en/of wateren van respectievelijk Bonaire, St. Eustatius en Saba verblijven. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een handelingsperspectief verzonden naar de havenmeesters op de BES-eilanden waarmee zij schepen uit de havens kunnen weren. Er is proactief contact met de havenmeesters van de BES-eilanden die als zodanig vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De CAS landen zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de sancties. Er wordt op collegiale basis proactief informatie uitgewisseld, bijvoorbeeld over het eigenaarschap van bepaalde schepen die naar de havens (willen) komen. Dit zal de komende weken worden uitgebreid. Tijdens bijeenkomsten van de Koninkrijks- Maritieme Administratie is eind maart in Willemstad (Curaçao) hierover gesproken met de verantwoordelijke autoriteiten. Op dit moment zijn er geen schepen van personen of entiteiten op de sanctielijst die in de havens en/of wateren van respectievelijk Aruba, Curaçao of St. Maarten verblijven.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.