Kabinet Rutte: Nog geen besluit over rehabilitatie Curaçaose verzetsheld Tula

Den Haag – Het kabinet Rutte laat nog even in het midden of ze zal overgaan tot de rehabilitatie en eerherstel van de Curaçaose verzetsheld Tula. De organisatie Plataforma Sklabitut i Herensha di Sklabitut heeft daartoe al twee keer een verzoek ingediend bij de Nederlandse regering. Hieronder de reactie van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot:

“Op 27 augustus 2020 ontving ik uw brief waarin u nogmaals mijn aandacht vraagt voor uw eerdere verzoek tot rehabilitatie van Tula. Allereerst wil ik u mijn verontschuldigingen aanbieden, omdat de reactie op uw brief in het ongerede is geraakt. Hierbij reageer ik alsnog op uw tweede brief.

Ik benadruk dat ook dit kabinet het ten zeerste betreurt dat slavernij onderdeel uitmaakt van onze geschiedenis en, evenals voorgaande kabinetten, diepe spijt en berouw heeft over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid ten  tijde van het slavernijverleden.

Tijdens het werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk afgelopen februari heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering ook het Tula-monument bezocht: een gedenkplek voor de leider van de slavenopstand in 1795 die zijn strijd met een gewelddadige dood moest bekopen. Daar sprak zij ook met betrokken deskundigen op het gebied van het slavernijverleden.

Op 1 juli vorig jaar presenteerde het onafhankelijke Adviescollege dialooggroep slavernijverleden zijn rapport van bevindingen, genaamd ‘Ketenen van het verleden’. Eén van de aanbevelingen van de dialooggroep heeft betrekking op de rehabilitatie van Tula. Het kabinet zal voor de zomer op de aanbevelingen in dit rapport reageren, waarin uw verzoek tot de rehabilitatie van verzetsstrijder Tula wordt meegenomen.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.