“Van uitzichtloos en kansarm naar kansrijk en vol potentie”

Kralendijk – Bonaire introduceert een actief huisvestingsbeleid voor kwetsbare groepen. Daartoe heeft de eilandelijke overheid met vijftien lokale partijen de intentieverklaring Huisvesting Kwetsbare doelgroepen getekend. Dat gebeurde na afloop van een door het openbaar lichaam in samenwerking met Fundashon Cas Boneriano (FCB) georganiseerde workshop.

Het doel van de workshop was te komen tot een structurele samenwerking om vier kwetsbare doelgroepen, ex-gedetineerden, slachtoffers van huiselijk geweld, cliënten met psychiatrische problematiek en kwetsbare studenten, te helpen op het gebied van huisvesting, zorg en begeleiding, werk en inkomen, onderwijs en een sociaal ondersteunend netwerk. De meest kwetsbare groepen in de samenleving worden door deze woningnood extra hard getroffen.

Het OLB wil samen met de ketenpartners en stakeholders van Bonaire een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen maken. Daarom wordt ten behoeve de genoemde groepen een integrale aanpak ontwikkeld. “Ik ben heel erg trots op wat we samen hebben bereikt en hoe hard iedereen heeft gewerkt om dit voor elkaar te krijgen”, stelt gedeputeerde Nina den Heyer.

“We hebben een eerste heel belangrijke stap gezet op weg naar een duurzame integrale aanpak die de leden van onze gemeenschap die dat het hardst nodig hebben middels huisvesting, begeleiding, arbeid en inkomen, onderwijs en een sociaal ondersteunend netwerk de benodigde ondersteuning zal geven. Met de medewerking van alle partijen zijn we in staat het toekomstperspectief van kwetsbare groepen structureel en duurzaam te transformeren van uitzichtloos en kansarm naar kansrijk en vol potentie”, aldus Den Heyer.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.