Bonaire

Curaçao, Aruba en Sint Maarten vragen meer tijd voor reactie op COHO-wet

Den Haag – De Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten zeggen meer tijd nodig te hebben voor hun reactie op de rijkswet voor de oprichting van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Zij hebben formeel om uitstel verzocht.

De parlementen van alle vier de landen hebben het recht een zogeheten schriftelijk verslag in te dienen langs welke weg zij vragen over het wetsvoorstel kunnen stellen aan staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen. Die zal ook weer schriftelijk antwoorden alvorens het wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Het is een publiek geheim dat in de Staten van de CAS-landen fundamentele bezwaren bestaan tegen de COHO-wet, onder meer omdat deze de autonomie zou aantasten. Het verzoek om uitstel komt woensdag aan de orde in een procedurevergadering van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.   

Het was de bedoeling dat de landen voor het einde van deze maand hun verslag zouden indienen. Dat geldt ook voor de rijkswet voor het financieel toezicht op Aruba. Daarvan hebben de Staten van Aruba eveneens om uitstel gevraagd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.