OPINIE – Statia en Saba verstoken van notarisdiensten

Door Koos Sneek

Na 10-10-10 is er geen notaris meer actief op St. Eustatius en Saba en kunnen er lokaal geen akten meer worden gepasseerd. Hiervoor zijn onze inwoners en bedrijven aangewezen op notarissen gevestigd op St. Maarten. Dit kost veel extra tijd en omdat men in veel gevallen fysiek aanwezig dient te zijn, zijn hier hoge extra kosten aan verbonden voor reis en verblijf.

Er zijn drie notarissen op St. Maarten. Een paar jaar geleden heeft de eerste van die drie al besloten geen diensten meer aan te bieden voor Statia en Saba. Eind vorig jaar is ook de tweede notaris hiermee gestopt. En per april gooit ook Boekhoudt als laatste notariskantoor de handdoek in de ring. Bureaucratie, afwijkende (belasting) wetgeving en de extra tijd en energie die het de notarissen kost, waardoor men minder tijd heeft om de eigen mensen te bedienen, zijn de voornaamste redenen.

Het betekent dus dat vanaf april niemand op onze eilanden nog zakelijke of persoonlijke transacties kan doen waarbij de tussenkomst van een notaris noodzakelijk is. Denk hierbij niet alleen aan b.v. het kopen van een huis, het afsluiten van een hypotheek, het oprichten van een bedrijf of stichting, maar in de persoonlijk sfeer ook het opmaken van een testament of het verdelen ven een nalatenschap.

Al meer dan tien jaar brengen wij met regelmaat het probleem van de notaris onder de aandacht in Den Haag, waar de minister van justitie de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt. Tot nu toe is er echter geen werkbare oplossing bedacht. Statia en Saba hebben recht op behoorlijke toegang tot notaris diensten. Het niet beschikbaar of moeilijk bereikbaar zijn van die diensten heeft ook een negatief effect op de economische ontwikkeling van de eilanden.

Het is toch eigenlijk te gek om los te lopen dat de eilanden als onderdeel van Nederland, al 12 jaar zijn aangewezen om hun notariële zaken te doen, op notarissen in een ander land met afwijkende wet en regelgeving. Dit zelfde geldt overigens ook voor de diensten van banken, waar ook al jaren vruchteloos de aandacht voor wordt gevraagd.

Koos Sneek is lid van de Eilandsraad van Sint Eustatius.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.