Sint Maarten

Sint Maarten levert jaarrekeningen 2013-2018, maar betrouwbaar zijn de cijfers niet

Philipsburg – Het kabinet Jacobs heeft een forse stap gezet in het wegwerken van de achterstand bij het vaststellen van de jaarrekeningen. Die van 2013 tot en met 2018 zijn doorgestuurd naar het College financieel toezicht. Het Cft kijkt uit naar die van de afgelopen jaren.

Op papier heeft het land Sint Maarten in de periode 2013-2018 een tekort van 320 miljoen gulden gerealiseerd, maar hard is dat niet: over de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de cijfers in de jaarrekeningen bestaan grote twijfels. Het Cft constateert dat er van de belofte het financieel beheer te verbeteren weinig terecht is gekomen. De ambitie van de regering in Philipsburg om voor de jaarrekening van 2021 een goedkeurende accountantsverklaring te bemachtigen gaat daarom niet waargemaakt worden.

“Het Cft dringt er bij Sint Maarten op aan de jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021 zo spoedig mogelijk af te ronden en zo spoedig mogelijk toe te werken naar een goedkeurende accountantsverklaring. Ook blijft het Cft benadrukken dat het van belang is dat vertragingen in het proces van het behandelen van de jaarrekening in de Staten worden voorkomen, zodat de Staten hun budgetrecht en controlerende functie kunnen uitoefenen. Daarbij is het belangrijk dat de jaarrekeningen een getrouw beeld gegeven van de financiële positie van Sint Maarten, zodat de jaarrekening kan dienen als basis voor de begroting voor het volgende jaar”, aldus het Cft.

Lees hier de gehele brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.