Bonaire

Kabinet besluit accijns op benzine ook in Caribisch Nederland te verlagen

Den Haag – Het kabinet heeft bekendgemaakt dat net als in Europees Nederland, ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba vanaf 1 april de accijns op benzine tijdelijk wordt verlaagd tot het einde van het jaar. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het pakket dat beschikbaar is gesteld om het effect van de stijgende energieprijzen in Caribisch Nederland te dempen.

Dit betekent dat tot het einde van dit jaar de accijns op benzine in Caribisch Nederland wordt verlaagd met 16 USD cent per liter. Op diesel wordt in Caribisch Nederland al geen accijns geheven. Vanaf 1 april is de accijns op een liter benzine (afgerond) op Bonaire 16 USD cent en op Sint Eustatius en Saba 8 USD cent.

De openbare lichamen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zullen aan de hand van de accijnsverlaging de benzineprijs opnieuw vaststellen en hierover communiceren.

In totaal stelt het kabinet 5 miljoen euro beschikbaar voor Caribisch Nederland. Hiervan is 1,7 miljoen euro bestemd voor fiscale maatregelen zoals bijvoorbeeld accijnzen: dat wordt dus gebruikt om de accijns op benzine tijdelijk te verlagen.

De accijnsverlaging wordt geregeld via een beleidsbesluit en zal daarna zo snel mogelijk via spoedwetgeving aan de Tweede Kamer worden aangeboden, tegelijkertijd met de wetgeving voor de accijnsverlaging voor benzine en diesel en de btw-verlaging energie in Europees Nederland.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.