VACATURE – Senior Projectmanager (Sint Eustatius)

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie


Senior Projectmanager

Nature Environment Policy Plan  (NEPP)

Program Project Management Office (PPMO) voor St. Eustatius

(Vac. 06 -2022)

In maart 2020 is het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 (NEPP) formeel vastgesteld. Het Nature Environment Policy Plan (NEPP) wordt ook wel het ‘Plan voor Land en Water’ genoemd vanwege het integrale karakter. De Ministeries die betrokken zijn bij het NEPP, zijn de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het NEPP biedt het kader voor het natuur- en milieubeleid in Caribisch Nederland voor het komende decennium. Middels gedetailleerde en eiland specifieke uitvoeringsagenda’s hebben de lokale overheden (Openbare Lichamen) samen met de ministeries een inventarisatie, beschrijving en prioritering van de noodzakelijke activiteiten opgesteld om de doelen in het NEPP te kunnen bereiken. Het NEPP omvat ook een governance-structuur voor het monitoren, coördineren en evalueren van de voortgang bij het bereiken van die doelstellingen. Op elk eiland kan een stuurgroep worden ingesteld, die bestaat uit vertegenwoordigers van de drie ministeries, de verantwoordelijke commissaris van het Openbaar Lichaam en de programmamanager. 

De projectmanager land herstel is verantwoordelijk voor het voorbereiden van het inrichten, uitvoeren, monitoren en evalueren van de implementatieagenda Natuur en Milieu Beleidsplan op basis van de visie van St. Eustatius en stemt deze visie af met de verantwoordelijke departementen. Output moet zijn dat op korte termijn samenhangende, integrale en uitvoerbare projecten met heldere doelen, tijdslijnen, benodigde capaciteit, expertise en middelen opgestart worden. Het monitoren van de voortgang, meten en evalueren van de beoogde resultaten en benoemde mijlpalen hoort hier ook bij.

Taken:

 • regisseren en coördineren van de projecten op het gebied van natuur en milieu die door de directoraten worden uitgevoerd;
 • verantwoordelijk voor het secretariaat van de interdepartementale Implementatie Natuur en Milieubeleidsplan Statia stuurgroep;
 • verantwoordelijk voor het samenstellen en aansturen van een of meerdere werkgroepen;
 • verantwoordelijkheid voor het risicomanagement van de projecten;     
 • verantwoordelijk voor het monitoren en controleren van de voortgang van projecten. Hierbij lever je een eigen aandeel in voortgangsrapportages.

Functie–eisen:

 • HBO+ / WO – niveau en minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met de realisatie van projecten binnen een bestuurlijk complexe omgeving, bij voorkeur in een non-profit omgeving;
 • brede theoretische kennis van het betreffende beleidsterrein van natuurwetenschap, milieubeheer, of aardwetenschap of een relevante aanverwante beleidsterreinen;
 • specialistische kennis van projectmanagement (GOTIK);
 • kennis van en ervaring met werken in Caribisch Nederland.
 • je hebt ruime ervaring met het integraal managen en beheersen van complexe projecten;
 • bestuurs- en organisatiesensitief, goed kunnen schakelen op verschillende niveaus;
 • Je kunt goed netwerken, onderhandelen en adviseren;
 • Je gaat resultaatgericht, verbindend en samenwerkingsgericht te werk.

Overige vaardigheden:

 • goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in Engels en Nederlands;
 • accuraat, vindingrijk, proactief, doortastend en hands-on mentaliteit;
 • sturen op resultaat;
 • verbindend leiderschap;
 • overtuigingskracht;
 • kostenbewust handelen.

Arbeidsvoorwaarden:   

De functie tijdelijk voor bepaalde tijd voor twee jaar en is gewaardeerd in schaal 12/13. 
De inpassing, met een minimum $ 4,271.24 tot een maximum $ 6,179.12 bruto per maand bij een
39,5-urige werkweek. Inschaling vindt plaats afhankelijk van kennis, ervaring en opleiding.    
Een assessment kan onderdeel vormen van het selectieproces. 

Solliciteren:  

Wilt u solliciteren op de functie van senior projectmanager NEPP bij het Openbaar Lichaam St. Eustatius? 
We zien graag je CV en motivatie tegemoet voor maandag 11 april 2022.

U kunt uw brief richten aan het Bestuurscollege van Sint Eustatius   

T.a.v. de Eilandsecretaris

Mevrouw M. Dijkshoorn 

Fort Oranjestraat #7, St. Eustatius, Caribbean Netherlands
personnel.affairs@statiagov.com   

Meer informatie over functie:
Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u via email contact opnemen met dhr. J. Ranzijn, programmamanager (PPMO). Email: joury.ranzijn@statiagov.com

Meer informatie over organisatie:
Voor meer informatie over de procedure of over de organisatie graag contact opnemen met de afdeling Personeelszaken.   
Tel: + (599) 318-2931 // Tel: + (599) 318-3391// of Email: personnel.affairs@statiagov.com

Klik hier om de vacaturebeschrijving te downloaden en te printen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.