VACATURE – Projectleider loslopend vee (Sint Eustatius)

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie:


Projectleider loslopend vee

Nature Environment Policy Plan  (NEPP)

Program Project Management Office (PPMO) voor St. Eustatius

(Vac. 05 -2022)     

In maart 2020 is het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 (NEPP) formeel vastgesteld. Het Nature Environment Policy Plan (NEPP) wordt ook wel het ‘Plan voor Land en Water’ genoemd vanwege het integrale karakter. De Ministeries die betrokken zijn bij het NEPP, zijn de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het NEPP biedt het kader voor het natuur- en milieubeleid in Caribisch Nederland voor het komende decennium. Middels gedetailleerde en eiland specifieke uitvoeringsagenda’s hebben de lokale overheden (Openbare Lichamen) samen met de ministeries een inventarisatie, beschrijving en prioritering van de noodzakelijke activiteiten opgesteld om de doelen in het NEPP te kunnen bereiken. Het NEPP omvat ook een governance-structuur voor het monitoren, coördineren en evalueren van de voortgang bij het bereiken van die doelstellingen. Op elk eiland kan een stuurgroep worden ingesteld, die bestaat uit vertegenwoordigers van de drie ministeries, de verantwoordelijke commissaris van het Openbaar Lichaam en de programmamanager.

De projectleider loslopend vee is verantwoordelijk voor het uitvoeren en monitoren van de Natuur en Milieu Beleidsplan agenda op basis van de visie van St. Eustatius en stemt dit af met verantwoordelijke projectmanager. Output moet zijn dat op korte termijn de projecten met heldere doelen, tijdslijnen, en expertise uitgevoerd worden. Het monitoren van de voortgang, meten en evalueren van de beoogde resultaten en benoemde mijlpalen hoort hier ook bij.

Hoofdtaken zijn:

 • opstellen van de projectdoelstellingen en –definitie en een programma van eisen;
 • opstellen van een projectplan/plan van aanpak;
 • realiseren van de uitvoering van het projectplan, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages;
 • (mede) uitvoeren van (delen van) het project;
 • toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en, na het bereiken van de gewenste projectdoelstellingen, overdragen van relevante kennis en documenten aan de instelling;
 • doen van voorstellen tot proces- en productverbetering;
 • bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten;
 • zorgdragen voor de adequate aansturing en bezetting van het (project)team;
 • aangaan en onderhouden van interpersoonlijke relaties, alsmede inschatten van onderlinge relaties en verhoudingen binnen en buiten de eigen organisatie.

Functie–eisen:

 • HBO – niveau en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met de realisatie van projecten binnen een bestuurlijk complexe omgeving, bij voorkeur in een non-profit omgeving;
 • brede theoretische kennis van het betreffende beleidsterrein van natuur, dieren, veehouderij en van relevante aanverwante beleidsterreinen;
 • specialistische kennis van projectmanagement (GOTIK);
 • kennis van en ervaring met werken in Caribisch Nederland;
 • je hebt ruime ervaring met integrale projectleiding en het beheersen van (complexe) projecten;
 • Bestuurs- en organisatiesensitief, goed kunnen schakelen op verschillende niveaus;
 • je kunt goed netwerken, onderhandelen en adviseren;
 • je gaat resultaatgericht, verbindend en samenwerkingsgericht te werk.

Overige vaardigheden:

 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in Engels en Nederlands.
 • Accuraat, vindingrijk, proactief, doortastend en hands-on mentaliteit;
 • Sturen op resultaat;
 • Verbindend leiderschap;
 • Overtuigingskracht;
 • Kostenbewust handelen.

Arbeidsvoorwaarden:   

De functie is voor bepaalde tijd voor twee jaar en is gewaardeerd in schaal 11/12.
De inpassing, met een minimum $ 3.698,00 tot een maximum $ 5.453,28 bruto per maand bij een
39,5-urige werkweek. Inschaling vindt plaats afhankelijk van kennis, ervaring en opleiding.
Een assessment kan onderdeel vormen van het selectieproces.

Solliciteren:  

Wilt u solliciteren op de functie van projectleider Loslopend Vee bij het Openbaar Lichaam St. Eustatius? 
We zien graag je CV en motivatie tegemoet voor maandag 11 april 2022.   

U kunt uw brief richten aan het Bestuurscollege van Sint Eustatius   

T.a.v. de Eilandsecretaris

Mevrouw M. Dijkshoorn    

Fort Oranjestraat #7, St. Eustatius, Caribbean Netherlands
personnel.affairs@statiagov.com   

Meer informatie over functie:
Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u via email contact opnemen met dhr. J. Ranzijn, programmamanager (PPMO). Email: joury.ranzijn@statiagov.com

Meer informatie over organisatie:
Voor meer informatie over de procedure of over de organisatie graag contact opnemen met de afdeling Personeelszaken.   
Tel: + (599) 318-2931 // Tel: + (599) 318-3391// of Email: personnel.affairs@statiagov.com

Klik hier om de vacaturebeschrijving te downloaden en te printen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.