Minister Hoekstra: Alle landen in het Koninkrijk verplicht sancties uit te voeren

Den Haag – “Alle landen binnen ons Koninkrijk zijn verplicht uitvoering te geven aan de sancties die door de EU zijn aangenomen”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Kamminga en Brekelmans (beiden VVD).

Aanleiding voor de vragen was het bericht dat Frankrijk beslag heeft gelegd op een jacht van een op de sanctielijst voorkomende Russische oligarch dat zich in de wateren van Frans Sint Maarten bevond. Het gerucht deed de ronde dat er ook jachten van Russen in de wateren van Nederlands Sint Maarten zouden zijn. Hoekstra zegt dat dit niet het geval is. “Wij staan in contact met alle landen binnen het Koninkrijk op vlak van de uitvoering van het EU-sanctiebeleid”, aldus de minister.

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Superjachten van rijke Russen in beslag genomen door Frankrijk en Duitsland’?

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Klopt het dat er ook in de wateren van Sint Maarten jachten van een of meer Russische oligarchen liggen?

Antwoord

In de Caribische regio bevinden zich meerdere schepen van Russische eigenaren, een deel daarvan verblijft periodiek ook regelmatig in de wateren van Sint Maarten. 

Vraag 3
Deelt u de mening dat dit gelet op de huidige situatie in Oekraïne en de ingestelde sancties tegen Rusland ongewenst is en bezien moet worden of deze in beslag genomen kunnen worden? Zo niet, kunt u toelichten waarom niet?

Antwoord

Alle landen binnen ons Koninkrijk zijn verplicht uitvoering te geven aan de sancties die door de EU zijn aangenomen. Indien schepen van eigenaren, die voorkomen op de EU-sanctielijst voor individuen, zich bevinden in de wateren van Sint Maarten (of andere delen van het Koninkrijk) zal hiertoe actie worden ondernomen. Op dit moment is dit niet het geval.

Vraag 4

Bent u reeds in contact getreden met de regering van Sint Maarten over deze kwestie?

Antwoord

Wij staan in contact met alle landen binnen het Koninkrijk op vlak van de uitvoering van het EU-sanctiebeleid, zo ook met de regering en ambtelijke diensten van Sint Maarten.

Vraag 5

Heeft u in het verlengde van bovenstaande al gesproken met de Franse autoriteiten, die al jachten van Russische oligarchen die in hun wateren lagen, in beslag hebben genomen?

Antwoord

Nederland staat continu in nauw contact met partners binnen en buiten de EU over de oorlog in Oekraïne, inclusief de gecoördineerde sancties tegen Rusland. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van elke lidstaat afzonderlijk om de sancties te implementeren en te handhaven.

Vraag 6

Kunt u toelichten waarom een aantal landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, reeds actie hebben ondernomen en Sint Maarten nog niet?

Antwoord

De actie door Frankrijk en de onbevestigde actie door Duitsland tegen schepen van eigenaren die voorkomen op de EU-sanctielijst voor individuen, die zich bevinden in hun respectievelijke wateren, vloeien voort uit de sancties die door de EU zijn ingesteld.

Indien schepen van eigenaren, die voorkomen op de EU-sanctielijst voor individuen, zich bevinden in de wateren van Sint Maarten (of andere delen van het Koninkrijk) zal hiertoe actie worden ondernomen. Op dit moment is dit niet het geval.

Vraag 7

Bent u het ermee eens dat we binnen het gehele Koninkrijk der Nederlanden er alles aan moeten doen om de ingestelde sancties uit te voeren en de druk op Rusland zo groot mogelijk te maken? Zo ja, hoe handelt het kabinet in samenwerking met het Caribisch deel van het Koninkrijk?

Antwoord

Daar ben ik het mee eens. Dat is ook de reden dat wij de situatie in alle landen van ons koninkrijk nauwlettend in de gaten houden en hieromtrent voortdurend contact onderhouden met de diverse instanties binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Vraag 8

Bent u bereid de Kamer op korte termijn nader over te informeren over deze kwestie?

Antwoord Ik zal de Kamer informeren indien er zich ontwikkelingen voordoen met betrekking tot dit onderwerp.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.